Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.02.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2019
199 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-271-0478-9 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 185-186 a rejstřík
Souběžné anglické a české resumé
001481573
Obsah // Obsah // Autorský kolektiv ... 5 // Poněkud nekonvenční úvod ... 11 // Několik slov úvodem ... 12 // 1 Stručná historie fyzikálních léčebných metod (Leoš Navrátil) ... 13 // 1.1 Hydroterapie a balneoterapie ... 13 // 1.2 Mechanoterapie, manuální terapie... 19 // 1.3 Terapeutický ultrazvuk ... 25 // 1.4 Elektroterapie ... 26 // 1.5 Fototerapie ... 32 // 2 Fyzikální léčebné metody (Ivan Dylevský, Jiří Jeřábek, // Miroslav Malay) ... 35 // 2.1 Teorie bolesti ... 35 // 2.1.1 Regulace bolesti ... 38 // 2.1.2 Typy bolesti ... 41 // 2.1.3 Poruchy vnímání bolesti ... 41 // 2.2 Fyzikální energie ve fyzikálních léčebných metodách ... 42 // 2.3 Účinky a kontraindikace fyzikálních léčebných metod ... 43 // 2.3.1 Účinky fyzikálních léčebných metod ... 43 // 2.3.2 Kontraindikace fyzikální terapie ... 44 // 2.4 Zásady bezpečnosti ve fyzikálních léčebných metodách ... 45 // 3 Mechanoterapie ... 47 // 3.1 Rozdělení mechanoterapie (Tóc/avtf ... 47 // 3.1.1 Manuální mechanoterapie ... 47 // 3.1.2 Přístrojová mechanoterapie ... 47 // 3.1.3 Vibrační přístrojová masáž ... 48 // 3.1.4 Přetlaková terapie ... 48 // 3.1.5 Vakuově-kompresní terapie (Jaroslav Průcha) ... 49 // 3.1.6 Přístrojová terapie pasivními pohyby ... 53 // 3.1.7 Přístrojová trakce ... 54 // 3.1.8 Trakční testy ... 54 // 3.1.9 Hyperbarická komora ... 55 // 3.2 Jiné terapie využívající mechanoterapeutický efekt // (Václava Mušková)
... 55 // 3.3 \J\iY?LZV\\k (Martin Brach, Josef Urban) ... 55 // 3.4 Kombinovaná terapiQ (Martin Brach, Josef Urban) ... 60 // 7 // Fyzikální léčebné metody pro praxi // 3.5 Léčba rázovou vlnou (Tomáš Nedělka, Simona Hájková, Jiří Nedělka) 60 // 3.5.1 Fyzikální principy rázové vlny ... 61 // 3.5.2 Generátory rázové vlny ... 62 // 3.5.3 Historie využití rázové vlny v léčbě pohybového ústrojí ... 63 // 3.5.4 Účinky léčby ESWT... 64 // 3.5.5 Kontraindikace ESWT... 66 // 3.5.6 Nežádoucí účinky léčby ... 66 // 3.5.7 Efektivita ESWT u jednotlivých onemocnění pohybového // ústrojí ... 67 // 3.5.8 Zásady léčby ESWT... 70 // 4 Elektroterapie ... 71 // 4.1 Zéáá?iáxú\)0)my (Miroslav Malay, Martin Brach) ... 71 // 4.2 Kontaktní elektroterapie (Martin Brach, Miroslav Malay, // Josef Urban)... 76 // 4.2.1 Galvanoterapie ... 76 // 4.2.2 Časově proměnné proudy ... 80 // 4.2.3 Nízkofrekvenční proudy ... 82 // 4.3 Bezkontaktní (bezelektrodová) elektroterapie... 98 // 4.3.1 Distanční elektroterapie PrwcAaj ... 98 // 4.3.2 Vysokoindukční magnetická stimulace 104 // 4.4 D’xaiQmÚQ (Miroslav Malay) ... 106 // 4.5 Magnetoterapie (Jiří Jeřábek, Miroslav Malay, Martin Brach)... 108 // 4.5.1 Jednotky magnetických polí ... 109 // 4.5.2 Biofyzikálni mechanizmus magnetoterapie ... 109 // 4.5.3 Klinicky prokazatelné účinky ... 111 // 4.5.4 Kontraindikace nízkofrekvenční magnetoterapie ... 111 // 4.5.5 Vysokoindukční magnetoterapie
... 112 // 4.5.6 Obecné zásady aplikace magnetoterapie ... 112 // 5 Termoterá xe (Michaela Tomanová) ... 115 // 5.1 Termoregulace ... 115 // 5.1.1 Řízení termoregulace ... 117 // 5.1.2 Mechanizmy termoregulace ... 117 // 5.1.3 Přehřátí a podchlazení organizmu ... 117 // 5.2 Základní pojmy termoterapie ... 118 // 5.2.1 Rozdělení termoterapie ... 118 // 5.2.2 Pozitivní termoterapie ... 119 // 5.2.3 Negativní termoterapie ... 120 // 5.2.4 Indikace a účinky termoterapie ... 121 // 5.2.5 Kontraindikace termoterapie... 121 // 5.3 Procedury pozitivní termoterapie... 122 // 5.3.1 Celkové koupele ... 122 // 5.3.2 Peloidy ... 123 // 5.3.3 Lokální pozitivní termoterapie ... 124 // 5.4 Procedury negativní termoterapie ... 126 // 8 // Obsah // 5.4.1 Celková negativní termoterapie ... 126 // 5.4.2 Celotělová studená koupel ... 127 // 5.4.3 Lokální negativní termoterapie ... 127 // 5.5 Střídavá termoterapie ... 129 // 5.5.1 Celková střídavá termoterapie ... 129 // 5.5.2 Lokální střídavá termoterapie... 130 // 6 Fototerapie 133 // 6.1 Nepolarizováné záření ... 134 // 6.1.1 Infračervené záření ... 134 // 6.1.2 Ultrafialové záření ... 135 // 6.2 Neinvazivní laseroterapie ... 135 // 6.2.1 Mechanizmy působení laseru na tkáň ... 135 // 6.2.2 Fyzikální parametry vhodné pro laseroterapii ... 136 // 6.2.3 Biologické účinky aplikace terapeutického laseru ... 137 // 6.2.4 Možnosti laseroterapie v léčbě pohybového aparátu ...
139 // 6.2.5 Kontraindikace fyzikální terapie ... 145 // 6.3 Fototerapie polarizovaným zářením ... 145 // 7 WyúrottY W (Aleš Příhoda) ... 147 // 7.1 Mechanizmus účinku a rozdělení hydroterapie... 147 // 7.2 Procedury hydroterapie ... 147 // 7.2.1 Procedury malé vodoléčby ... 148 // 7.2.2 Procedury velké vodoléčby... 149 // 8 Balneoterapie (Ljiljana Marič, Miroslav Malay) ... 153 // 8.1 Minerální vody ... 154 // 8.1.1 Výskyt a charakter minerálních vod ... 155 // 8.1.2 Jímání a využívání minerálních vod ... 157 // 8.1.3 Přírodní minerální vody ... 157 // 8.1.4 Působení vody na lidský organizmus ... 158 // 8.1.5 Pitná kúra ... 159 // 8.2 Peloidy ... 160 // 8.3 Klimatoterapie ... 161 // 8.4 Nemoci léčené v lázeňských zařízeních České republiky ... 162 // 9 Radioterapie (Jindřich Maršík)... 167 // 9.1 Fyzikální vlastnosti záření ... 167 // 9.1.1 a-záření ... 168 // 9.1.2 P-záření ... 168 // 9.1.3 y-záření ... 168 // 9.1.4 Rentgenové záření ... 169 // 9.2 Biologické účinky záření... 169 // 9.2.1 Fyzikální stadium ... 169 // 9.2.2 Fyzikálně-chemické stadium ... 170 // 9.2.3 Chemické stadium ... 170 // 9 // Fyzikální léčebné metody pro praxi // 9.2.4 Biologické stadium ... 170 // 9.3 Druhy radioterapie ... 171 // 9.3.1 Rentgenová terapie ... 171 // 9.3.2 Brachyradiumterapie ... 173 // 9.3.3 Radonové koupele ... 173 // 9.4 Bezpečnost radioterapie ... 174 // 10 Moderní fyzikální léčebné
metody (Jaroslav Průcha) ... 175 // 10.1 Feedback ... 175 // 10.2 Myofeedback... 175 // 10.3 Biofeedback... 175 // 10.4 Robotická rehabilitace ... 176 // 10.4.1 Přístroje pro pasivní pohybovou terapii ... 177 // 10.4.2 Přístroje pro aktivní pohybovou terapii ... 178 // 10.4.3 Přístroje pro roboticky asistovanou pohybovou terapii ... 181 // Příloha (Ljiljana Marič)... 183 // Přehled lázeňských míst a charakteru jejich přírodních minerálních vod ... 183 // Doporučená literatura ... 185 // Seznam použitých zkratek ... 187 // Rejstřík... 191 // Souhrn ... 197 // Summary ... 199 // 10

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC