Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.12.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Třetí, doplněné a přepracované vydání
Praha : Galén, 2019
356 stran : ilustrace ; 28 cm

objednat
ISBN 978-80-7492-426-2 (brožováno)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
001481582
9 // OBSAH // Předmluva...17 // 1. Anatomie reprodukčních orgánu // Rastislav Druga, Lukáš Rob // 1.1. Vývoj reprodukčních orgánů...19 // 1.1.1. Vývoj vaječníku...19 // 1.1.2. Vývoj odvodných pohlavních cest...19 // 1.1.3. Vývoj zevních pohlavních orgánů...19 // 1.1.4. Vývoj prsů...20 // 1.2. Klinická anatomie...20 // 1.2.1. Vaječník (ovarium, oophoron)...20 // 1.2.2. Vejcovod (tuba uterina, tuba Fallopii, // salpinx)...23 // 1.2.3. Děloha (uterus, metra, hystera)...24 // 1.2.4. Závěsný a podpůrný aparát dělohy...27 // 1.2.5. Pochva (vagina, kolpos)...27 // 1.2.6. Močový měchýř (vesica urinaria, // cystis)...29 // 1.2.7. Konečník (rectum, proktos)...29 // 1.2.8. Pánevní peritoneum...29 // 1.2.9. Zevní rodidla (vulva, cunnus, // pudendum femininum externum)...30 // 1.2.10. Pánevní dno...30 // 1.2.11. Prs (mamma, mastos)...31 // 1.3. Inervace orgánů ženské pánve...33 // 2. Fyziologie reprodukčních orgánů // Vít Weinberger // 2.1. Oogeneze - vývoj vajíčka...37 // 2.2. Ovariální cyklus...38 // 2.2.1. Folikulární fáze...38 // 2.2.2. Ovulace...38 // 2.2.3. Luteálnífáze...39 // 2.3. Menstruační cyklus...39 // 2.3.1. Děložní cyklus...40 // 2.3.2. Vaginální cyklus...40 // 2.4. Hormonální regulace ženského // reprodukčního cyklu...41 // 2.4.1. Hypothalamus...41 // 2.4.2. Hypofýza...42 // 2.4.3. Ovarium ...43 // 2.5. Fyziologické účinky pohlavních // hormonů...45 // 2.5.1. Účinky estrogenů...45 // 2.5.2. Účinky
progesteronů...45 // 2.5.3. Účinky androgenů...46 // 3. Základní vyšetření v gynekologii // Pavel Calda, Lukáš Rob // 3.1. Obecné zásady...47 // Pavel Calda, Lukáš Rob // 3.1.1. Pohovor s nemocnou...48 // 3.1.2. Rodinná anamnéza...48 // 3.1.3. Osobní anamnéza...48 // 3.1.4. Gynekologická anamnéza...49 // 3.1.5. Nynější onemocnění...50 // 3.2. Gynekologické vyšetření...50 // Pavel Calda, Lukáš Rob // 3.2.1. Celkové vyšetření...51 // 3.2.2. Vyšetření břicha...51 // 3.2.3. Vyšetření zevních rodidel...52 // 3.2.4. Vyšetření vnitřních rodidel pochvou .. .52 // 3.2.5. Vnitřní vyšetření pohmatem...53 // 3.2.6. Vyšetření per rectum...54 // 3.2.7. Hodnocení vyšetření...54 // 3.2.8. Gynekologické vyšetření v dětském // věku...55 // 3.2.9. Urogynekologické vyšetření // a diagnostické metody...55 // 3.2.10. Poruchy plodnosti a asistovaná // reprodukce - vyšetření a diagnostické metody...55 // 3.2.11. Onkogynekologická diagnostika - // vyšetření a diagnostické metody...55 // 3.2.11.1. Výpočetní tomografie...55 // 3.2.11.2. Magnetická rezonance...56 // 3.2.11.3. Radionuklidová diagnostika - PET ... .56 // 10 // Gynekologie // 3.3. Ultrazvukové vyšetření...58 // Pavel Calda // 3.3.1. Ultrazvuková zobrazovací technika ... .58 // 3.3.1.1. Indikace pro USG zobrazování // v gynekologii...59 // 3.3.1.2. Základní fyzikální principy...60 // 3.3.2. Dopplerovské vyšetřovací metody...61 // 3.3.2.1. Kontinuální
dopplerovská technika // (continuous wave Doppler - CW)...61 // 3.3.2.2. Pulsní dopplerovská technika // (puls wave Doppler - PW)...62 // 3.3.2.3. Power Doppler imaging...62 // 3.3.3. Přístrojová technika...63 // 3.3.4. Přípravy a postupy před vyšetřením... .63 // 3.3.5. Praktické provedení ultrazvukového // vyšetření...64 // 3.3.5.1. Ultrazvukové zobrazení dělohy...65 // 3.3.5.2. Ultrazvukové zobrazení adnex...66 // 3.3.5.3. Ultrazvukové zobrazení vejcovodů...67 // 3.3.6. Ovariální nádory...67 // 3.3.7. Diagnostika gravidity...68 // 3.3.8. Posouzení komplikací vývoje plodu // v I trimestru...70 // 3.3.8.1. Intrauterinní gravidita nejisté // viability...70 // 3.3.8.2. Těhotenství neznámé lokalizace...71 // 4. Gynekologické operace // Michael Jiří Haluška, Martin Hruda // 4.1. Obecná část...73 // 4.1.1. Zásady gynekologického operování .. .73 // 4.1.2. Příprava nemocné ? operaci...73 // 4.1.3. Operační přístupy...75 // 4.1.3.1. Přístup vaginální - gynekologická // poloha...75 // 4.1.3.2. Přístup břišní stěnou...75 // 4.1.4. Způsoby znecitlivění...76 // 4.1.5. Pooperační péče...77 // 4.1.6. Pooperační komplikace...78 // 4.2. Speciální část...78 // 4.2.1. Operace z poševního přístupu - // gynekologická poloha...78 // 4.2.1.1. Operace na vulvě ...78 // 4.2.1.2. Operace pochvy...79 // 4.2.1.3. Operace na děložním hrdle...80 // 4.2.1.4. Operace na děloze z vaginálního // přístupu...80 // 4.2.1.5. Neradikální
operace z břišního // přístupu - laparotomie, laparoskopie.. .82 4.2.1.6. Radikální operace z břišního // přístupu...84 // 4.2.1.7. Operace na rodidlech dětí // a dospívajících ...85 // 5. Vrozené vývojové vady // Leoš Teslík // 5.1. Určení pohlaví...89 // 5.2. Ageneze a dysgeneze gonád...89 // 5.3. Intersexuální malformace...90 // 5.3.1. Hermaphroditismus verus...90 // 5.3.2. Pseudohermaphroditismus femininus. .90 // 5.3.3. Pseudohermaphroditismus // masculinus...90 // 5.4. Poruchy vývoje paramesonefrických // (Miillerových) vývodů a jejich derivátů...91 // 5.4.1. Poruchy průchodnosti - gynatrézie___91 // 5.4.2. Aplasia uteri et vaginae...92 // 5.4.3. Poruchy splývání paramesonefrických // (Můllerových) vývodů...92 // 5.4.4. Kombinované poruchy vývoje // Můllerových vývodů - syndrom inkompletního zdvojení vnitřních rodidel...93 // 5.4.5. Jiné vývojové vady dělohy...94 // 5.5. Sdružené vrozené vývojové vady...94 // 5.5.1. Odchylné vyústění močové trubice___94 // 5.5.2. Malformace střeva...95 // 6. Endokrinní syndromy // Igor Crha // 6.1. Syndrom polycystických ovarií...97 // 6.1.1. Etiologie...98 // 6.1.2. Diagnostika...98 // 6.1.3. Terapie...99 // 6.2. Syndromy spojené // s hyper prolaktinémií...100 // 6.3. Předčasné ovariální selhání...101 // 6.4. Různé syndromy s projevy // ovariální dysfunkce...101 // 7. Nepravidelnosti // menstruačního cyklu // Igor Crha // 7.1. Fyziologický menstruační
cyklus_105 // 7.2. Menstruační dysfunkce...106 // 7.2.1. Amenorea...107 // 7.2.2. Poruchy rytmu menstruačního // cyklu...107 // 7.2.3. Poruchy intenzity a délky // menstruace...108 // 7.2.4. Přídatná krvácení...108 // 7.2.5. Metroragie...108 // 7.2.6. Dysfunkční krvácení...109 // 7.2.7. Dysmenorea...110 // 7.2.8. Premenstruační syndrom...111 // Obsah // 11 // 8. Dětská gynekologie // Jana Skřenková, Leoš Teslík // 8.1. Gynekologie dětského // a adolescentního věku...113 // 8.2. Gynekologické rozdělení // dětského věku...113 // 8.2.1. Období novorozenecké...113 // 8.2.2. Období klidové...114 // 8.2.3. Pohlavní dospívání dívky...114 // 8.2.4. Přehled pubertálního dospívání...115 // 8.3. Záněty rodidel...115 // 8.3.1. Vulvovaginitis...115 // 8.3.2. Záněty vnitřních rodidel...117 // 8.4. Synechia vulvae infantum...118 // 8.5. Krvácení z rodidel...118 // 8.5.1. Krvácení z rodidel v klidovém // období...119 // 8.5.2. Krvácení z rodidel v období // puberty a adolescence...119 // 8.6. Poruchy pohlavního dospívání...122 // 8.6.1. Pubertas praecox...122 // 8.6.1.1. Předčasná puberta // gonadotropin-dependentní...123 // 8.6.1.2. Předčasná puberta // gonadotropin-nondependentní...123 // 8.6.1.3. Pubertas praecox ovariogenes...123 // 8.6.1.4. Diferenciální diagnostika ...124 // 8.6.1.5. Inkompletní forma...124 // 8.6.2. Retardace pohlavního dospívání...124 // 8.7. Nádory rodidel...125 // 8.7.1. Nádory zevních
rodidel...126 // 8.7.2. Nádory pochvy...126 // 8.7.3. Nádory dělohy...127 // 8.7.4. Nádory ovarií...127 // 8.7.4.1. Nepravé nádory ovarií...128 // 8.7.4.2. Benigní nádory ovarií...128 // 8.7.4.3. Maligní nádory ovarií...128 // 8.8. Úrazy rodidel...130 // 8.9. Forenzní dětská gynekologie...130 // 8.10. Gynekologická balneoterapie // dětí a dorostu...131 // 9. Ženská sexualita // Zlatko Pastor // 9.1. Ženské sexuální chování...133 // 9.2. Ženské sexuální funkce...133 // 9.3. Ženské sexuální dysfunkce...133 // 9.3.1. Snížená sexuální touha...134 // 9.3.2. Porucha sexuálního vzrušení...134 // 9.3.3. Poruchy orgasmu, dysfunkční // orgasmus...135 // 9.3.4. Dyspareunie...136 // 9.3.5. Vaginismus...136 // 9.4. Sexualita v ženských životních // etapách...136 // 9.4.1. Dětská sexualita...136 // 9.4.2. Sexualita adolescentů...136 // 9.4.3. Sexualita ve fertilním věku...136 // 9.4.4. Sexualita během těhotenství // alaktace...136 // 9.4.5. Sexualita v perimenopauze // ave stáří...136 // 9.5. Sexualita v souvislosti // s gynekologickým onemocněním a operacemi...136 // 10. Plánované rodičovství, antikoncepce // Petr Křepelka // 10.1. Ženská antikoncepce...140 // 10.1.1. Antikoncepce využívající predikci // ovulace, »přirozené« metody...140 // 10.1.2. Bariérová antikoncepce...141 // 10.1.3. Spermicidní antikoncepce...141 // 10.1.4. Hormonální antikoncepce...141 // 10.1.5. Nitroděložní antikoncepce...143
// 10.1.6. Postkoitální antikoncepce...144 // 10.2. Mužská antikoncepce...145 // 10.2.1. Bariérová antikoncepce...145 // 10.2.2. Hormonální antikoncepce...145 // 10.3. Sterilizace...146 // 10.4. Interrupce...146 // 11. Záněty ženského // reprodukčního systému // Jaromír Mašata, Filip Rob // 11.1. Klasifikace zánětů...149 // 11.2. Vulvovaginální infekce...150 // 11.2.1. Diagnostika poruch poševního // prostředí...151 // 11.3. Onemocnění postihující zároveň // vulvu i pochvu...155 // 11.3.1. Vaginální trichomoniáza...155 // 11.3.2. Bakteriální vaginóza...156 // 11.3.3. Aerobní vaginitida...157 // 11.3.4. Vulvovaginální kandidóza...158 // 11.3.5. Poševní laktobacilóza...159 // 11.3.6. Bakteriální záněty pochvy...160 // 11.3.7. Genitální herpes - herpes simplex // virus...160 // 11.4. Onemocnění lokalizovaná pouze // na vulvu...162 // 11.4.1. Bakteriální onemocnění vulvy...162 // 11.4.2. Ektoparazitární onemocnění vulvy .. .163 // 11.5. Vulvovaginální onemocnění // napodobující infekce...164 // 12 // Gynekologie // 11.6. Infekce cervixu...164 // 11.7. Záněty dělohy - endometritis, // myometritis, perimetritis...165 // 11.8. Pánevní zánětlivá nemoc...166 // 11.8.1. Akutní salpingitida, akutní // salpingitida s pelveoperitonitidou.168 // 11.8.2. Nitroděložní tělísko a hluboký // pánevní zánět...170 // 11.8.3. Rekurentní a chronická infekce...170 // 11.8.4. Aktinomykotický pánevní absces // při
nitroděložní antikoncepci...171 // 11.9. Základní venerická onemocnění ...172 // 11.9.1. Kapavka, gonorrhoea...172 // 11.9.2. Syfilis...172 // 11.9.3. Lymphogranuloma venereum...173 // 12. Endometrióza // Robert Hudeček, Pavel Ventruba // 12.1. Etiologie...175 // 12.2. Patogenetické mechanismy // a lokalizace...176 // 12.3. Epidemiologické faktory...177 // 12.4. Diagnostika...177 // 12.5. Klasifikace...178 // 12.5.1. Klasifikace podle lokalizace...178 // 12.5.2. Klasifikace podle stupně závažnosti.. .178 // 12.6. Klinický obraz...179 // 12.7. Komplikace...180 // 12.8. Terapie...180 // 12.8.1. Medikamentózni léčba...180 // 12.8.2. Chirurgická léčba...183 // 12.8.3. Kombinovaná hormonální // a chirurgická léčba...183 // 12.8.4. Léčba poruchy plodnosti spojené // s endometriózou...183 // 12.9. Prognóza...183 // 12.10. Prevence...184 // 13. Poruchy plodnosti // Pavel Ventruba // 13.1. Prevalence a epidemiologie // neplodnosti...185 // 13.2. Fyziologie reprodukce...185 // 13.2.1. Vývoj folikulů, ovulace...186 // 13.2.2. Spermiogeneze...186 // 13.2.3. Oplození - fertilizace in vivo...186 // 13.2.4. Anatomie a funkce vejcovodu // a dělohy...186 // 13.3. Poruchy plodnosti u ženy...187 // 13.3.1. Ovariální faktor...187 // 13.3.1.1. Vyšetřovací metody...187 // 13.3.1.2. Příčiny poruch ovulace...187 // 13.3.1.3. Diagnóza anovulace...188 // 13.3.1.4. Terapie ovariálního faktoru...188 // 13.3.2. Tuboperitoneální faktor...189 // 13.3.2.1. Příčiny...189
// 13.3.2.2. Vyšetřovací metody...190 // 13.3.2.3. Terapie...190 // 13.3.3. Endometrióza...190 // 13.3.3.1. Diagnostika...190 // 13.3.3.2. Terapie...191 // 13.3.4. Děložní faktor...191 // 13.3.4.1. Diagnostika...191 // 13.3.4.2. Terapie...191 // 13.3.5. Cervikální faktor...191 // 13.3.5.1. Příčiny...191 // 13.3.5.2. Terapie...192 // 13.3.6. Poševní faktor...192 // 13.3.6.1. Příčiny...192 // 13.3.6.2. Terapie...192 // 13.3.7. Imunologický faktor...192 // 13.3.7.1. Antispermatozoidní protilátky...192 // 13.3.7.2. Antiovariální protilátky...193 // 13.3.8. Psychogenní faktor...193 // 13.3.9. Infertilita ženy...193 // 13.3.9.1. Příčiny...193 // 13.3.9.2. Vyšetřovací metody...194 // 13.3.9.3. Terapie...194 // 13.3.9.4. Prevence a terapie v těhotenství...194 // 13.4. Poruchy plodnosti u muže...194 // 13.4.1. Etiologie...195 // 13.4.2. Vyšetřovací metody...195 // 13.4.3. Terapie...196 // 13.5. Nevysvětlená neplodnost...197 // 13.5.1. Diagnostika...197 // 13.5.2. Prognóza...197 // 13.5.3. Terapie...197 // 13.6. Prevence poruch plodnosti...197 // 14. Asistovaná reprodukce // ??? Mardešič, Simona Jirsová, Ladislava Jelínková // 14.1. Základní metody asistované // reprodukce...199 // 14.1.1. Monitorování a podpora ovulace // v přirozeném cyklu...199 // 14.1.2. Indukce ovulace...199 // 14.1.3. Intrauterinní inseminace...200 // 14.1.4. řn vitro fertilizace...200 // 14.2. Kryokonzervace spermií, oocytů, // embryí a tkání...201 // 14.2.1. Kryokonzervace
spermatu ...202 // 14.2.2. Kryokonzervace oocytů ...202 // 14.2.3. Kryokonzervace ovariální tkáně...202 // 14.2.4. Kryokonzervace embryí...202 // 14.3. Indikace metod asistované // reprodukce...203 // 14.3.1. Tubární sterilita...203 // Obsah // 13 // 14.3.2. Andrologicky podmíněná porucha // plodnosti...203 // 14.3.3. Imunologicky podmíněná // neplodnost...203 // 14.3.4. Sterilita při endometrióze...203 // 14.4. Ovariální stimulace...204 // 14.5. Odběr oocytů...205 // 14.6. Laboratorní část IVF...206 // 14.7. Embryotransfer...207 // 14.8. Pravděpodobnost otěhotnění // po léčbě metodami asistované reprodukce...208 // 14.9. Zákonná úprava asistované // reprodukce...209 // 14.10. Ovariální hyperstimulační // syndrom...209 // 14.11. Mimoděložní těhotenství po IVF... .210 // 14.12. Dárcovství pohlavních buněk, // embryí a náhradní mateřství...211 // 14.12.1. Dárcovství spermií...211 // 14.12.2. Dárcovství vajíček...211 // 14.12.3. Dárcovství embryí...211 // 15. Prekancerózy a nádory // Lukáš Rob, Helena Rohová, David Cibula, Michal Mářa // 15.1. Základy onkogynekologie...213 // Helena Rohová // 15.1.1. Terminologie prekanceróz a nádorů ...213 // 15.1.2. Kinetika nádorového růstu...213 // 15.1.3. Možnosti léčby...213 // 15.1.3.1. Chirurgická terapie...213 // 15.1.3.2. Chemoterapie...214 // 15.1.3.3. Radioterapie...214 // 15.1.3.4. Hormonální terapie...215 // 15.1.3.5. Cílená, »biologická« léčba...215
// 15.2. Nádory vulvy...215 // Lukáš Rob // 15.2.1. Nenádorová epitelová onemocnění .. .215 // 15.2.1.1. Lichen sclerosus...216 // 15.2.1.2. Lichen simplex chronicus...216 // 15.2.1.3. Ostatní dermatózy...216 // 15.2.2. Nepravé nádory...216 // 15.2.3. Nezhoubné nádory, // kondylomatózní léze...217 // 15.2.4. Prekancerózy...217 // 15.2.5. Zhoubné nádory vulvy...219 // 15.2.5.1. Spinocelulární karcinom...221 // 15.2.5.2. Melanom...223 // 15.2.5.3. Adenokarcinomy...223 // 15.2.5.4. Mezenchymové nádory...223 // 15.2.5.5. Hematologické malignity...223 // 15.2.5.6. Metastatické nádory...223 // 15.3. Nádory pochvy...223 // Lukáš Rob // 15.3.1. Nenádorové změny a benigní // nádory...223 // 15.3.2. Prekancerózy...224 // 15.3.3. Zhoubné nádory...224 // 15.3.3.1. Spinocelulární karcinom...224 // 15.3.3.2. Karcinom z jasných buněk // (clear cell)...224 // 15.3.3.3. Embryonální rabdomyosarkom...225 // 15.3.3.4. Metastatické nádory...225 // 15.4. Nádory děložního hrdla...225 // Lukáš Rob // 15.4.1. Nenádorové změny a nezhoubné // nádory...225 // 15.4.2. Prekancerózy...225 // 15.4.2.1. Epidemiologie, rizikové faktory // a patogeneze...226 // 15.4.2.2. Klinický obraz...227 // 15.4.2.3. Screening, diagnostika...227 // 15.4.2.4. Terapie...231 // 15.4.2.5. Prognóza...232 // 15.4.2.6. HPV vakcíny...233 // 15.4.3. Zhoubné nádory děložního hrdla...233 // 15.4.3.1. Diagnostika...235 // 15.4.3.2. Šíření...235 // 15.4.3.3. Terapie...236
// 15.4.3.4. Prognóza...238 // 15.5. Nepravé a benigní nádory // děložního těla...238 // Michal Mářa // 15.5.1. Endometriální polyp...238 // 15.5.2. Adenomyóza...239 // 15.5.3. Děložní myomy...239 // 15.6. Prekancerózy a zhoubné nádory // děložního těla...241 // Helena Robová // 15.6.1. Prekancerózy...241 // 15.6.2. Zhoubné nádory...241 // 15.6.2.1. Karcinom endometria...243 // 15.6.2.2. Smíšené epiteliální a mezenchymální // nádory...247 // 15.6.2.3. Mezenchymální nádory - sarkomy .. .247 // 15.7. Nádory tuby, ovaria a peritonea...248 // David Cibula // 15.7.1. Prekancerózy...248 // 15.7.2. Zhoubné nádory vaječníku...248 // 15.7.2.1. Epitelové nádory...250 // 15.7.2.2. Neepitelové nádory ...252 // 15.7.3. Syndrom hereditárního karcinomu // prsu a vaječníku (mutace genu BRCA)...253 // 15.8. Gestační trofoblastická nemoc...254 // Helena Robová // 15.8.1. Mola hydatidosa partialis...254 // 15.8.2. Mola hydatidosa completa...255 // 15.8.3. Mola invasiva (proliferans, // destruens)...255 // 15.8.4. Choriokarcinom...256 // 14 // Gynekologie // 15.8.5. Placental site trophoblastic tumor ... .256 // 15.8.6. Epithelioid trophoblastic tumor...257 // 15.8.7. Maligní formy...257 // 16. Sestup pánevních orgánů // Jaromír Mašata // 17. Urogynekologie // Alois Martan // 17.1. Fyziologie mikce...265 // 17.1.1. Anatomické předpoklady kontinence // moči u žen...265 // 17.1.2. Inervace močového měchýře // a uretry...267
17.1.3. Fyziologie mikce a mechanismus // kontinence...269 // 17.2. Klasifikace poruch funkce dolních // močových cest...269 // 17.2.1. Fáze shromažďování moči...269 // 17.2.2. Fáze vyprazdňování moči...270 // 17.3. Přehled standardizované // terminologie funkce dolních cest močových...270 // 17.3.1. Příznaky dolního močového ústrojí // - LUIS...271 // 17.3.1.1. Poruchy plnění...271 // 17.3.1.2. Poruchy vyprazdňování...271 // 17.3.1.3. Postmikční příznaky...271 // 17.3.1.4. Příznaky sdružené se sexuálním // stykem...271 // 17.3.1.5. Příznaky sdružené s prolapsem // pánevních orgánů...271 // 17.3.2. Projevy dysfunkce dolního močového // ústrojí - LUTD...271 // 17.3.2.1. Měření frekvence, závažnosti a vlivu příznaků dolního močového ústrojí.. .271 // 17.3.2.2. Lékařské vyšetření...271 // 17.3.3. Urodynamická technika, pozorování // a podmínky (conditions)...272 // 17.3.3.1. Plnicí cystometrie...272 // 17.3.3.2. Měření močového proudu // (uroflowmetrie)...273 // 17.3.4. Zjednodušená klasifikace // inkontinence moči...273 // 17.4. Vyšetřovací metody...275 // 17.4.1. Anamnéza...275 // 17.4.2. Laboratorní vyšetření...275 // 17.4.3. Fyzikální vyšetření a klinické testy_275 // 17.4.4. Urodynamické vyšetřovací metody .. .276 // 17.4.5. Elektromyografie...277 // 17.4.6. Uretrální elektrická vodivost...277 // 17.4.7. Studium vodivosti nervů, latence // reflexů a evokovaných potenciálů...277
// 17.4.8. Leak point pressure...277 // 17.4.9. Zobrazovací metody...278 // 17.5. Nejčastější příčiny stresové // inkontinence moči a sestupu orgánů malé pánve...279 // 17.6. Léčba inkontinence moči...280 // 17.6.1. Léčba urgence (OAB) nebo urgentní // inkontinence moči...280 // 17.6.1.1. Ovlivnění chování močového // měchýře...280 // 17.6.1.2. Medikamentózni léčba...281 // 17.6.1.3. Elektrická stimulace...282 // 17.6.1.4. Chirurgická léčba...282 // 17.6.2. Léčba stresové inkontinence moči___282 // 17.7. Řešení defektů pánevního dna // u žen...286 // 18. Náhlé příhody v gynekologii // Ondřej Šimetka, Jaroslav Klát // 18.1. Diferenciální diagnostika náhlých // příhod břišních...289 // 18.1.1. Ektopické těhotenství...289 // 18.1.1.1. Lokalizace...289 // 18.1.1.2. Diagnostika a klinické projevy...289 // 18.1.1.3. Non-tubární ektopické těhotenství... .291 // 18.1.1.4. Terapie...292 // 18.1.2. Ruptura hemoragické cysty - ovariální // apoplexie...293 // 18.1.3. Pánevní zánětlivá nemoc spojená // s rupturou abscesu...293 // 18.1.4. Torze adnex...294 // 18.1.5. Torze pedunkulujícího myomu...294 // 18.1.6. Ovulační bolest...294 // 18.2. Gynekologické zevní krvácení // ohrožující život...294 // 18.2.1. Krvácení při pokročilém stadiu // cervikálního karcinomu...294 // 18.2.2. Traumata genitálu...295 // 18.3. Náhlé příhody v dětské // gynekologii...295 // 18.3.1. Torze adnex...296
19. Nemoci prsu // Pavel Strnad // 19.1. Vyšetřovací metody...297 // 19.2. Rizikové faktory karcinomu prsu___300 // 19.2.1. Rodinná anamnéza...300 // 19.2.2. Věk...301 // 19.2.3. Hormonální a reprodukční rizikové // faktory...301 // 19.2.4. Faktory výživy...302 // 19.3. Nezhoubná onemocnění prsu...302 // 19.3.1. Přehled nejčastějších benigních lezi.. .303 // 19.3.2. Reaktivní změny...304 // Obsah // 15 // 19.3.3. Záněty...304 // 19.4. Prekurzorové léze - prekancerózy .. .305 // 19.4.1. Low grade léze...305 // 19.4.2. High grade léze...305 // 19.5. Karcinomy prsu in situ...306 // 19.6. Invazivní karcinomy...306 // 19.6.1. Rozsah onemocnění - staging...307 // 19.6.2. Další prognostické a prediktivní // faktory karcinomu prsu...307 // 19.6.3. Šíření karcinomu prsu...308 // 19.6.4. Přehled nádorových typů...309 // 19.6.4.1. Low grade karcinomy prsu...309 // 19.6.4.2. High grade karcinomy prsu...309 // 19.6.4.3. Speciální karcinomy prsu...310 // 19.6.4.4. Metastatické postižení prsu - // lymfomy...310 // 19.7. Terapie karcinomu prsu...310 // 19.7.1. Chirurgická léčba...310 // 19.7.2. Radioterapie karcinomu prsu...312 // 19.7.3. Chemoterapie...312 // 19.7.4. Hormonální léčba...312 // 19.7.5. Biologická léčba...312 // 20. Klimakterium // Tomáš Fait // 20.1. Terminologie...315 // 20.2. Fyziologie klimakteria...316 // 20.2.1. Anatomické změny...316 // 20.2.2. Klinické příznaky...316 // 20.3. Diagnostika...317 // 20.4. Léčebné
postupy v klimakteriu...317 // 20.4.1. Režimová opatření...318 // 20.4.2. Hormonální farmakoterapie...318 // 20.4.3. Nehormonální farmakoterapie...319 // 20.4.4. Terapie urogenitální atrofie...319 // 20.5. Předčasné ovariální selhání...320 // 20.6. Závěr...320 // 21. Právní a etická problematika v gynekologii // Pavel Čepičky // 21.1. Právní problematika v gynekologii ..321 // 21.1.1. Obecnáčást...321 // 21.1.1.1. Právní normy...321 // 21.1.1.2. Postup Zege aríis...321 // 21.1.1.3. Informovaný souhlas...322 // 21.1.1.4. Povinná mlčenlivost...323 // 21.1.2. Speciální část...324 // 21.1.2.1. Preventivní prohlídka v gynekologii ..324 // 21.1.2.2. Dispenzární péče v gynekologii...324 // 21.1.2.3. Pracovní neschopnost v gynekologii ..324 // 21.1.2.4. Lázeňská péče v gynekologii...325 // 21.1.2.5. Interrupce...325 // 21.1.2.6. Sterilizace...325 // 21.1.2.7. Asistovaná reprodukce...325 // 21.1.2.8. Znásilnění a pohlavní zneužívání...326 // 21.2. Etická problematika v gynekologii .. .326 // 21.2.1. Obecnáčást...326 // 21.2.1.1. Pojmy...326 // 21.2.1.2. Etický kodex České lékařské komory. .326 // 21.2.1.3. Práva pacientů...327 // 21.2.2. Speciální část...327 // 21.2.2.1. Interrupce...327 // 21.2.2.2. Sterilizace...327 // 21.2.2.3. Asistovaná reprodukce...328 // 22. Psychosomatika v gynekologii // Zuzana Čepická Líbalová, Pavel Čepičky // 22.1. Obecná část...329 // 22.1.1. Klasifikace...329 // 22.1.2. Epidemiologie...329
// 22.1.3. Diagnostika...329 // 22.1.4. Základní principy terapie...330 // 22.1.5. Psychoendokrinologické aspekty // stresu...330 // 22.2. Speciální část...331 // 22.2.1. Pánevní bolest...331 // 22.2.2. Hormonální poruchy...332 // 22.2.2.1. Menstruační cyklus...332 // 22.2.2.2. Amenorea...332 // 22.2.2.3. Premenstruační syndrom...332 // 22.2.2.4. Dysmenorea...333 // 22.2.2.5. Klimakterium...333 // 22.2.2.6. Sterilita...334 // 22.2.3. Regulace reprodukce...334 // 22.2.3.1. Antikoncepce...334 // 22.2.3.2. Sterilizace...335 // 22.2.3.3. Interrupce...335 // 22.2.4. Psychologické důsledky některých // somatických gynekologických onemocnění...335 // 22.2.4.1. Inkontinence moči...335 // 22.2.4.2. Pohlavně přenosné choroby...336 // 22.2.4.3. Nádory rodidel...336 // 22.2.4.4. Gynekologické operace...336 // Zkratky...339 // Rejstřík...343
cnb003162841

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC