Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.03.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Praha : Raabe, [2019]
130 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7496-423-7 (brožováno)
Ediční řada pro VPL IV.
Obsahuje bibliografii na straně 130
001481597
2 // KLINICKÁ IMUNOLOGIE A ALERGOLOGIE Obsah // Obsah: // 1. Úvod...7 // 2. Imunitní systém a jeho fyziologické funkce...7 // 2.1 Charakteristika imunitního systému...7 // 2.2 Antigény a alergeny...8 // 2.3 Složky imunitního systému ...9 // 2.3.1 Buněčná imunita ...9 // 2.3.2 Humorální imunita...9 // 2.3.3 Nespecifická imunita...10 // 2.3.4 Specifická imunita...12 // 2.3.5 Cytokiny...14 // 2.3.6 HLA systém ...15 // 2.4 Fyziologická imunitní reakce...15 // 2.5 Imunopatologické reakce...15 // 2.5.1 Reakce časného typu (I. typ)...16 // 2.5.2 Humorální reakce s patogenetickou úlohou // protilátek IgG a IgM (II. typ)...16 // 2.5.3 Humorální reakce s tvorbou imunokomplexů (III. typ)...17 // 2.5.4 Imunopatologické reakce buněčné (IV. typ)...17 // 3. Imunodeficience...18 // 3.1 Etiologie imunodeficiencí...18 // 3.2 Klinický obraz...18 // 3.3 Laboratorní vyšetření...19 // 3.4 Diagnóza...19 // 3.5 Terapie...20 // 3.6 Prevence...21 // 3.7 Posudkové hledisko...21 // 3.8 Přehled primárních imunodeficiencí...21 // 3.8.1 Protilátkové imunodeficience...22 // 3.8.2 Poruchy komplementového systému...24 // 3.8.3 Poruchy fagocytózy...24 // 3.8.4 Autoinflamatorní syndromy...25 // 3.8.5 Deficity imunity zprostředkované lymfocyty T...25 // 3.9 Sekundární imunodeficience...26 // 3.9.1 Sekundární protilátkové imunodeficience...26 // 3.9.2 Získané granulocytopenic...27 // 3.9.3 Imunodeficit po splenektomii ...27 // 3.9.4 Další příčiny
získaných imunodeficiencí...28 // Ediční řada pro VPL IV. // ___KLINICKÁ IMUNOLOGIE A ALERGOLOGIE 3 // Obsah // 3.9.5 Choroba vyvolaná virem lidské imunodeficience (HIV)...29 // 3.9.6 Chronický únavový syndrom...31 // 3.9.7 Dysfunkce imunity působením stresu...33 // 4. Autoimunitní onemocnění...37 // 4.1 Etiologie autoimunitních chorob...38 // 4.1.1 Faktory vnitřní...38 // 4.1.2 Faktory vnější...39 // 4.2 Patogeneze tkáňového poškození u autoimunitních chorob...39 // 4.3 Epidemiologie autoimunitních chorob...40 // 4.4 Diagnóza autoimunitních chorob...40 // 4.4.1 Rodinná anamnéza...40 // 4.4.2 Klinická Symptomatologie...40 // 4.4.3 Laboratorní imunologické vyšetření...40 // 4.4.4 Jiná laboratorní a další pomocná vyšetření...42 // 4.5 Průběh autoimunitních chorob...45 // 4.6 Terapie autoimunitních chorob...45 // 4.7 Posudkové hledisko...46 // 4.8 Klasifikace autoimunitních chorob...47 // 4.9 Přehled systémových autoimunitních chorob...47 // 4.9.1 Systémový lupus erytematodes (SLE)...47 // 4.9.2 Revmatoidní artritis a juvenilní idiopatická artritis...48 // 4.9.3 Revmatická horečka (RH) a poststreptokoková glomerulonefritis .. 49 // 4.9.4 Ankylozující spondylartritis...50 // 4.9.5 Dermato/polymyositis...50 // 4.9.6 Sjógrenův syndrom ...51 // 4.9.7 Primární biliární cirhóza (PBC) ...53 // 4.9.8 Sklerodermie, systémová skleróza...53 // 4.9.9 Smíšená choroba pojivá (MCTD - mixed connective tissue // disease)
a překryvný syndrom (overlap syndrom)...54 // 4.9.10 Sarkoidóza...54 // 4.9.11 Idiopatický hypereosinofilní syndrom...55 // 4.9.12 Recidivující atrofická polychondritis ...55 // 4.9.13 Primární antifosfolipidový (antikardiolipinový) syndrom...56 // 4.9.14 Trombotická trombocytopenicá purpura (TIP)...56 // 4.9.15 Vaskulitidy...57 // 4.9.15.1 Etiologie vaskulitid...57 // 4.9.15.2 Klasifikace vaskulitid...58 // 4.9.15.3 Diagnóza vaskulitid... 58 // 4.9.15.4 Terapie vaskulitid...59 // Ediční řada pro VPL IV. // 4 // KLINICKÁ IMUNOLOGIE A ALERGOLOGIE Obsah // 4.9.15.5 Prevence vaskulitid...60 // 4.9.15.6 Prognóza vaskulitid...60 // 4.9.16 Přehled primárních vaskulitid...60 // 4.9.16.1 Skupina vaskulitid postihujících malé cévy // (AAV-ANCA-asociované vaskulitidy)...60 // 4.9.16.2 Skupina vaskulitid postihujících převážně cévy // středního kalibru...62 // 4.9.16.3 Skupina vaskulitid postihujících velké cévy...63 // 4.9.16.4 Další vaskulitické syndromy...64 // 4.9.17 Kryoglobulinemie...64 // 4.9.18 Amyloidóza...65 // 4.10 Imunopatologické stavy postihující určitý orgánový systém // provázené systémovými příznaky a nespecifickými autoprotilátkami...66 // 4.10.1 Nespecifické střevní záněty...66 // 4.10.2 Celiakie...67 // 4.10.3 Autoimunitní hepatitídy...68 // 4.10.4 Autoimunitní procesy plic...68 // 4.11 Orgánově specifické autoimunitní choroby...69 // 5. Alergie...70 // 5.1 Příčiny alergických chorob...70
5.2 Alergeny...72 // 5.2.1 Alergenové komponenty...74 // 5.3 Diagnóza alergických chorob ...76 // 5.3.1 Anamnéza...76 // 5.3.2 Klinický obraz a základní diagnostická vyšetření...77 // 5.3.3 Detekce senzibilizace na alergen nebo více alergenů...78 // 5.3.3.1 Kožní testy...78 // 5.3.3.2 Laboratorní detekce senzibilizace...80 // 5.3.3.3 Zhodnocení klinické relevance zjištěné senzibilizace...80 // 5.4 Léčba alergií...81 // 5.4.1 Eliminace alergenů...81 // 5.4.2 Specifická alergenová imunoterapie (AU)...82 // 5.4.3 Farmakoterapie alergií...84 // 5.4.3.1 Antihistaminika...84 // 5.4.3.2 Kortikoidy...85 // 5.4.3.3 Stabilizátory membrány žírných buněk a další // protialergické léky...87 // Ediční řada pro VPL IV. // KLINICKÁ IMUNOLOGIE A ALERGOLOGIE // Obsah // 5 // 5.5 Alergická respirační onemocnění...87 // 5.5.1 Alergická rhinitis a konjunktivitis...87 // 5.5.2 Průduškové astma...89 // 5.5.2.1 Klasifikace astmatu ...92 // 5.5.2.1 Léčba astmatu ...92 // 5.6 Alergická kožní onemocnění...95 // 5.6.1 Atopický ekzém...95 // 5.6.2 Urtikárie a angioedém...97 // 5.6.3 Kontaktní ekzém ...100 // 5.7 Potravinová alergie...101 // 5.8 Léková alergie...103 // 5.8.1 Beta-laktamová antibiotika...105 // 5.8.2 Kontrastní látky...106 // 5.8.3 Lokální anestetika...107 // 5.8.4 Nesteroidní protizánětlivé léky...107 // 5.9 Alergie na jed blanokřídlého hmyzu...107 // 5.10 Anafylaxe...110 // 6. Indikace ? imunologickému a alergologickému
vyšetření... 111 // 6.1 Anamnéza...112 // 6.2 Klinický obraz...112 // 6.2.1 Celkové příznaky...113 // 6.2.2 Příznaky postižení jednotlivých orgánů...113 // 6.2.2.1 Kožní projevy...113 // 6.2.2.2 Příznaky postižení očí...114 // 6.2.2.3 Příznaky postižení oblasti ORL...114 // 6.2.2.4 Příznaky stomatologické...114 // 6.2.2.5 Příznaky postižení plic...114 // 6.2.2.6 Příznaky postižení ledvin ...115 // 6.2.27 Příznaky postižení cévního systému...115 // 6.2.2.S Příznaky postižení srdce...115 // 6.2.2.9 Příznaky postižení gastrointestinálního traktu ...115 // 6.2.2.10 Příznaky postižení jater...116 // 6.2.2.11 Příznaky postižení periferních nervů...116 // 6.2.2.12 Příznaky postižení CNS ...116 // 6.2.2.13 Příznaky gynekologické...116 // 6.2.2.14 Příznaky postižení dalších orgánů...116 // 6.2.3 Změny v základních laboratorních ukazatelích...116 // 6.2.4 Neobvyklé mikrobiologické nálezy:...118 // Ediční řada pro VPL IV. // 6 // KLINICKÁ IMUNOLOGIE A ALERGOLOGIE Obsah // 7. Závěr...119 // 8. Tabulky a grafy...120 // 8.1 Tabulka 1 // Imunopatologické reakce a paralely s fyziologickými...120 // 8.2 Tabulka 2 // Systémové autoimunitní choroby a s nimi asociované autoprotilátky...121 // 8.3 Tabulka 3 // Přehled imunosupresivních látek...122 // 8.4 Tabulka 4 // Přehled imunosupresivních biologických léků...123 // 8.5 Tabulka 5 // Druhy amyloidóz...126 // 8.6 Tabulka 6 // Hlavní orgánově
specifická autoimunitní onemocnění...127 // 8.7 Tabulka 7 // Dynamika tvorby protilátek proti EBV a interpretace...129 // 9. Literatura...130 // Ediční řada pro VPL IV.
(OCoLC)1119093840
cnb003117790

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC