Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.01.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
První vydání
Praha : Galén, [2019]
xx, 532 stran : ilustrace (některé barevné) ; 29 cm

objednat
ISBN 978-80-7492-424-8 (vázáno)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Určeno odborné veřejnosti
001481717
OBSAH // VII // PŘEDMLUVA...XVII // ÚVOD...XIX // OBECNÉ POZNÁMKY // 1. FUNKČNÍ ANATOMIE MÍCHY...3 // Jin Knz // Cévní zásobení míchy...6 // 2. PATOFYZIOLOGIE // MÍŠNÍHO PORANĚNÍ...7 // Jin Knz // 2.1. Primární poranění...7 // 2.2. Sekundární poranění...8 // 2.3. Míšní šok...9 // 2.3.1. Fáze areflexie/hyporeflexie...10 // 2.3.2. Fáze návratu reflexů...10 // 2.3.3. Fáze hyperreflexie...10 // 2.4. Neurogenní šok...12 // 3. ETI0L0GIE...13 // ]m Knz // Traumatické léze...13 // Netraumatické léze...13 // 4. VYŠETŘENÍ...15 // Jiří Kříž, Zuzana Hlinková, // Veronika Lidáková, Veronika Hyšperská // 4.1. Anamnéza...15 // 4.2. Interní vyšetření...16 // 4.3. Neurologické vyšetření...16 // 4.4. Neurologické a funkční testy...17 // 4.4.1. Mezinárodní standardy // pro neurologickou klasifikaci míšního poranění...17 // 4.4.1.1. Historie...17 // 4.4.1.2. Vyšetření motorické úrovně...19 // Klíčové svaly ...19 // Stupně svalové síly...19 // 4.4.1.3. Vyšetření senzitivní úrovně...19 // Podmínky vyšetření...20 // Klíčové body...20 // Lehký dotyk...20 // Píchnutí špendlíkem...20 // 4.4.1.4. Anorektální vyšetření...21 // Segmenty S4-S5...21 // Volní anální kontrakce...21 // Hluboký anální tlak...21 // 4.4.1.5. Stanovení motorické úrovně...21 // 4.4.1.6. Stanovení senzitivní úrovně...22 // 4.4.1.7. Stanovení neurologické úrovně léze ... 22 // 4.4.1.8. Stanovení rozsahu míšní
léze...22 // 4.4.1.9. Stanovení zón částečného zachování // funkce...22 // 4.4.2. Hodnocení funkční nezávislosti...22 // 4.4.2.1. Historie...22 // 4.4.2.2. Provedení SCIM III...23 // Sebeobsluha...23 // Dýchání a ovládání svěračů...23 // Mobilita...26 // 4.4.2.3. Použití SCIM III...26 // 4.4.3. Chůzové testy...26 // 4.4.3.1. Test Timed Up and Go...27 // 4.4.3.2. Desetimetrový test chůze...27 // 4.4.3.3. Šestiminutový test chůze...27 // Poranění míchy // 4.4.3.4. Walking Index for Spinal Cord Injury .. 29 // 4.4.3.5. Porovnání jednotlivých testů...29 // 4.5. Elektrofyziologické vyšetření...31 // 4.5.1. Elektromyografie...31 // 4.5.1.1. Způsob vyšetření a hodnocení...31 // 4.5.1.2. Diagnostické možnosti EMG...31 // 4.5.2. Somatosenzorické evokované // potenciály...32 // 4.5.3. Motorické evokované potenciály...32 // 4.5.4. Hodnocení volní kontroly motoriky... 33 // 4.6. Zobrazovací metody...34 // Magnetická rezonance...34 // 5. KLINICKÝ OBRAZ...39 // Jm Knz // 5.1. Neurologická úroveň léze...39 // 5.1.1. Pentaplegie...39 // 5.1.2. Tetraplegie...39 // 5.1.3. Paraplegie...39 // 5.1.4. Syndrom míšního kónu...39 // 5.1.5. Syndrom kaudy equiny...40 // 5.2. Rozsah míšní léze...40 // 5.2.1. Kompletní (transverzální) míšní // léze...40 // 5.2.2. Nekompletní míšní léze...41 // 5.2.2.1. Syndrom centrální míšní šedi...41 // 5.2.2.2. Brown-Séquardův syndrom...41 // 5.2.2.3. Syndrom přední míšní
arterie...41 // 5.2.2.4. Syndrom zadních míšních provazců... 42 // 6. PROGNÓZA PO MÍŠNÍM PORANĚNÍ .43 // \m Knz // 6.1. Neurologický vývoj...44 // 6.1.1. Změny v neurologické úrovni léze ... 44 // 6.1.2. Změny v rozsahu míšní léze...45 // 6.2. Funkční vývoj...45 // 6.2.1. Funkční výsledky u kompletních lezi.. 46 // 6.2.2. Funkční výsledky u nekompletních lezi 46 // 7. EPIDEMIOLOGIE...57 // T* v / V / v // Jm Knz // AKUTNÍ FÁZE // 8. PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČE...63 // jm Knz // 8.1. Zhodnocení mechanismu úrazu...63 // 8.2. Imobilizace páteře...64 // 8.3. Péče o dýchací cesty...64 // 8.4. Kardiovaskulární podpora...65 // 8.5. Další farmakoterapie...65 // 8.6. Transport...65 // 9. TRAUMATICKÉ MÍŠNÍ LÉZE...67 // Jan Stulík, Jiří Kříž // 9.1. Chirurgická anatomie páteře...67 // 9.1.1. Okcipitální kost...68 // 9.1.2. Atlas...68 // 9.1.3. Axis...68 // 9.1.4. Střední a dolní krční obratle...69 // 9.1.5. Hrudní a bederní obratle...69 // 9.2. Základní biomechanika páteře...70 // 9.3. Diagnostika poranění páteře a míchy_71 // 9.3.1. Anamnéza a klinické vyšetření...71 // 9.3.2. Zobrazovací metody...71 // 9.3.2.1. Skiagrafie...72 // 9.3.2.2. Výpočetní tomografie...72 // 9.3.2.3. Magnetická rezonance...74 // 9.4. Obecné klasifikace poranění páteře__75 // 9.4.1. Magerlova ?? klasifikace...76 // 9.4.2. Vaccarova ?? klasifikace poranění // torakolumbální páteře...77 // 9.4.3. Vaccarova ?? klasifikace
poranění // subaxiální krční páteře...77 // 9.5. Principy terapie poranění páteře // a míchy...77 // 9.5.1. Indikace ? operaci...77 // 9.5.2. Načasování operace...77 // 9.5.3. Dekomprese a repozice...80 // 9.5.4. Stabilizace páteře...80 // 9.6. Poranění horní krční páteře...81 // 9.6.1. Poranění okcipitální kosti v oblasti // foramen magnum...81 // 9.6.2. Atlantookcipitální dislokace...81 // 9.6.3. Poranění atlasu...81 // 9.6.4. Atlantoaxiální instabilita...82 // 9.6.5. Poranění čepovce (axis)...82 // 9.6.5.1. Zlomenina zubu čepovce (dens axis) ... 83 // 9.6.5.2. „Katovská“ zlomenina...83 // 9.6.5.3. Ostatní zlomeniny C2...84 // 9.6.6. Komplexní poranění Cl-C2...84 // 9.7. Poranění subaxiální krční páteře...84 // 9.7.1. Přední operační přístup...84 // 9.7.2. Zadní operační přístup...85 // 9.8. Poranění torakolumbální páteře...85 // 9.8.1. Zadní operační přístup...85 // 9.8.2. Přední operační přístup...86 // 9.9. Poranění páteře při systémových // onemocněních...87 // 9.10. Hyperextenzní poranění krční páteře_87 // 9.11. SCIW0RA...88 // 9.12. Pozdní následky poranění páteře...88 // Obsah // IX // IO. NETRAUMATICKÉ MÍŠNÍ LÉZE ...91 // Jiří Kříž, Jan Stulík // 10.1. Cévní onemocnění míchy...91 // 10.1.1. Míšní ischémie...91 // 10.1.1.1. Etiologie...91 // 10.1.1.2. Klinickýobraz...92 // 10.1.1.3. Diagnostika...93 // 10.1.1.4. Terapie...94 // 10.1.1.5. Prognóza...94
// 10.1.2. Hematomyelie...94 // 10.1.2.1. Etiologie...94 // 10.1.2.2. Klinickýobraz...95 // 10.1.2.3. Diagnostika...95 // 10.1.2.4. Terapie...96 // 10.2. Myelitidy...96 // 10.2.1. Neuromyelitis optica...96 // 10.2.2. Roztroušená skleróza...96 // 10.2.3. Akutní diseminovaná // encefalomyelitida...97 // 10.2.4. Infekční a parainfekční myelitidy...97 // 10.2.4.1. Klíšťová myelitida...97 // 10.2.4.2. Neuroborrelióza...98 // 10.2.5. Systémová autoimunitní // onemocnění...98 // 10.2.6. Idiopatická transverzální myelitida ... 99 // 10.3. Spondylodiscitidy...99 // 10.3.1. Etiopatogeneze...99 // 10.3.2. Klinickýobraz...99 // 10.3.3. Diagnostika...99 // 10.3.4. Terapie...100 // 10.4. Nádory páteře a míchy...100 // 10.4.1. Intramedulární nádory...101 // 10.4.1.1. Ependymom...101 // 10.4.1.2. Astrocytom...101 // 10.4.1.3. Hemangioblastom...102 // 10.4.2. Extramedulární nádory...102 // 10.4.2.1. Schwannom...102 // 10.4.2.2. Meningeom...102 // 10.4.2.3. Neurofibrom...103 // 10.4.3. Extradurální nádory...103 // 10.5. Míšní léze při degeneraci páteře...104 // 10.5.1. Spondylogenní // cervikální myelopatie...106 // 10.5.1.1. Patofyziologie...106 // 10.5.1.2. Klinickýobraz...106 // 10.5.1.3. Diagnostika...106 // 10.5.1.4. Diferenciální diagnostika...107 // 10.5.1.5. Terapie...107 // 10.5.2. Lumbální spinální stenóza...107 // 10.5.2.1. Patofyziologie...108 // 10.5.2.2. Klinickýobraz...108 // 10.5.2.3. Klasifikace...108 // 10.5.2.4. Diagnostika...109
// 10.5.2.5. Diferenciální diagnostika...109 // 10.5.2.6. Terapie...109 // 11. INTENZIVNÍ PÉČE ... 113 // Jiti Knz // 11.1. Poruchy hemodynamiky...113 // 11.2. Poruchy ventilace...114 // 11.3. Poruchy polykání...115 // 11.4. Poruchy mikce a defekace...115 // 11.5. Medikamentózni terapie...115 // 11.5.1. Prevence tromboembolie...115 // 11.5.2. Antiulcerózní medikace...115 // 11.5.3. Antidepresivní medikace...116 // 11.5.4. Adjuvantní analgetická terapie...116 // 11.5.5. Antispastická medikace...116 // 11.6. Prevence dekubitů...116 // P0STAKUTNÍ FÁZE // 12. ČASNÉ DŮSLEDKY, KOMPLIKACE // A JEJICH ŘEŠENÍ...121 // 12.1. Metabolismus vody a elektrolytů ...121 // Jm Knz // 12.1.1. Rovnováha vody a iontů...121 // 12.1.2. Polyurie...122 // 12.1.2.1. Příčiny...122 // 12.1.2.2. Diagnostika...123 // 12.1.2.3. Klinickýobraz...123 // 12.1.2.4. Terapie...123 // 12.1.3. Hyponatrémie...123 // 12.1.3.1. Příčiny...124 // 12.1.3.2. Diagnostika...124 // 12.1.3.3. Klinickýobraz...126 // 12.1.3.4. Terapie...126 // 12.2. Imunitní systém...127 // Jm Knz // 12.2.1. Mechanismy imunitní odpovědi...127 // 12.2.2. Neuroendokrinní regulace imunity .. 128 // 12.2.3. Vliv míšního poranění na imunitu... 128 // 12.2.4. Infekce u míšních lezi...129 // 12.3. Termoregulace...130 // Jm Knz // 12.3.1. Fyziologie termoregulace...130 // 12.3.2. Porucha termoregulace // u míšních lezi...130 // 12.3.3. Fyziologie horečky...131 // 12.3.4. Neurogenní (quad) horečka...131
// 12.3.5. Horečka indukovaná cvičením...132 // 12.4. Respirační systém...133 // Veronika Gallusová, Jiří Kříž // 12.4.1. Patofyziologické poznámky...133 // 12.4.2. Vyšetření...137 // 12.4.2.1. Klinické vyšetření...137 // 12.4.2.2. Funkční vyšetření plic...139 // Spirometrie...139 // x // Poranění míchy // 12.4.3. Respirační komplikace .. 141 12.5.9.2. Plieni embolie ,. 169 // 12.4.3.1. Bronchospasmus .. 141 Diagnostika . 169 // 12.4.3.2. Hypersekrece bronchů .. 141 Prevence a terapie . 169 // 12.4.3.3. Plieni edém .. 142 12.6. Gastrointestinální systém ,. 171 // 12.4.3.4. Atelektáza .. 142 Jm Knz // 12.4.3.5. Bronchopneumonie .. 142 12.6.1. Dysfagie ,. 171 // 12.4.4. Léčebné postupy .. 143 12.6.1.1. Fyziologie polykání ,. 171 // 12.4.4.1. Medikace .. 143 12.6.1.2. Příčiny dysfagie ,. 171 // Bronchodilatancia .. 143 12.6.1.3. Vyšetření .. 172 // Mukolytika .. 143 12.6.1.4. Terapie ,. 172 // 12.4.4.2. Tracheostomie .. 144 12.6.2. Gastroezofageální reflux .. 175 // 12.4.4.3. Fyzioterapie .. 145 12.6.3. Vředová choroba gastroduodena ... . 175 // Reedukace dechového vzoru . . 146 12.6.4. Neurogenní dysfunkce střeva .. 176 // Aktivace dýchacích svalů .. 147 12.6.4.1. Inervace trávicího ústrojí . 176 // Usnadnění expektorace .. 147 12.6.4.2. Fyziologie propulze a defekace .. 177 // 12.4.4.4. Přístrojové techniky a dechové 12.6.4.3. Patofyziologie neurogenní // trenažéry .. 151 dysfunkce . 177 // CoughAssist® ..
151 12.6.4.4. Standardní postupy v péči // Nádechové trenažéry na principu o neurogenní střevo . 178 // biofeedbacku .. 152 12.6.4.5. Vyšetření . 178 // Threshold" IMT a Threshold® PEP .. .. 153 Anamnéza . 178 // Flutter VRP 1 .. 153 Klinické vyšetření . 179 // Acapella® .. 153 Zobrazovací metody . 179 // 12.4.4.5. Stimulace respiračních svalů .. 154 Skóre neurogenní střevní dysfunkce.. . 180 // Stimulace inspiračních svalů .. 154 12.6.4.6. Péče o neurogenní střevo . 181 // Stimulace exspiračních svalů .. 155 Konzervativní postupy . 181 // 12.5. Kardiovaskulární systém . . 157 Operační postupy . 183 // jm Knz 12.6.4.7. Komplikace neurogenního střeva ... . 185 // 12.5.1. Patofyziologické poznámky .. 157 Interakce s medikací . 185 // 12.5.2. Metody vyšetření ANS .. 159 Náhlá příhoda břišní . 185 // 12.5.2.1. Sympatická kožní odpověď .. 159 Megakolon . 186 // 12.5.2.2. Variabilita srdeční frekvence Hemoroidy . 186 // a krevního tlaku .. 161 12.7. Urogenitálni systém . 188 // 12.5.3. Klidová hypotenze .. 161 12.7.1. Neurogenní dysfunkce dolních // 12.5.4. Ortostatická hypotenze .. 162 močových cest . 188 // 12.5.4.1. Patofyziologie .. 162 Michal Rejchrt, Jiří Kříž // 12.5.4.2. Klinickýobraz .. 162 12.7.1.1. Inervace dolních močových cest . 188 // 12.5.4.3. Terapie .. 162 12.7.1.2. Fyziologie mikce . 189 // 12.5.5. Ztráta diurnálních změn 12.7.1.3. Typy neurogenního měchýře . 189
// krevního tlaku .. 163 Suprapontinní léze . 189 // 12.5.6. Bradykardie .. 163 Suprasakrální léze . 190 // 12.5.7. Autonomní dysreflexie .. 164 Subsakrální léze . 190 // 12.5.7.1. Patofyziologie .. 164 Smíšené léze . 190 // 12.5.7.2. Příčiny .. 164 12.7.1.4. Standardní postupy v péči // 12.5.7.3. Klinickýobraz .. 166 o neurogenní měchýř . 190 // 12.5.7.4. Komplikace .. 166 12.7.1.5. Vyšetření . 191 // 12.5.7.5. Terapie .. 166 Anamnéza . 191 // 12.5.7.6. Prevence autonomní dysreflexie ... .. 166 Fyzikální vyšetření . 192 // 12.5.8. Abnormální odpovědna zátěž Ultrasonografie . 192 // a boosting .. 167 Uroflowmetrie . 192 // 12.5.9. Tromboembolie .. 167 Urodynamické vyšetření . 192 // 12.5.9.1. Hluboká žilní trombóza .. 168 Endoskopické vyšetření . 193 // Etiopatogeneze .. 168 CT vyšetření . 193 // Diagnostika .. 168 12.7.1.6. Péče o neurogenní měchýř . 193 // Prevence .. 168 Metody vyprazdňování . 194 // Terapie .. 168 Medikamentózni terapie . 195 // Obsah // XI // Chirurgická terapie...199 // 12.7.1.7. Urologické komplikace...205 // Infekce močových cest...205 // Urolitiáza...206 // 12.7.2. Sexuální dysfunkce u mužů...209 // Marcela Cechová // 12.7.2.1. Erektilní dysfunkce...209 // Fyziologie a patofyziologie erekce...209 // Metody hodnocení...210 // Terapie erektilní dysfunkce...211 // 12.7.2.2. Ejakulatorní dysfunkce...215 // Fyziologie a patofyziologie // ejakulace...215 // Metody hodnocení...216
// Možnosti ovlivnění retrográdní // ejakulace...216 // Metody asistovaného odběru // ejakulátu...216 // Metody chirurgického odběru // spermií...218 // 12.7.2.3. Orgasmus...218 // 12.7.2.4. Zhoršení kvality spermií...219 // 12.7.2.5. Hormonální změny u mužů // po míšním poranění...220 // 12.7.2.6. Metody asistované reprodukce...221 // 12.7.3. Sexuální dysfunkce u žen...223 // Jm Knz // 12.7.3.1. Fyziologie a patofyziologie // sexuálního vzrušení...223 // 12.7.3.2. Fyziologie a patofyziologie orgasmu... 224 // 12.7.3.3. Metody hodnocení...224 // 12.7.3.4. Léčebná doporučení...225 // Primární příčiny dysfunkce...225 // Sekundární příčiny dysfunkce...225 // Terciární příčiny dysfunkce...226 // 12.8. Muskuloskeietální systém...227 // Jiří Kříž, Zuzana Hlinková // 12.8.1. Změny svalové hmoty...227 // 12.8.1.1. Změny složení kosterního svalu...228 // 12.8.1.2. Změny typu svalových vláken...229 // 12.8.1.3. Atrofie svalových vláken...229 // 12.8.1.4. Změny na úrovni mitochondrii...230 // 12.8.1.5. Změny vaskularizace svalu...230 // 12.8.1.6. Možnosti ovlivnění pomocí FES...230 // 12.8.2. Osteoporóza... 231 // 12.8.2.1. Definice...231 // 12.8.2.2. Patofyziologie...231 // 12.8.2.3. Diagnostika...231 // 12.8.2.4. Farmakologická terapie...233 // 12.8.2.5. Nefarmakologické přístupy...233 // 12.8.3. Heterotopické osifikace...234 // 12.8.3.1. Etiopatogeneze...234 // 12.8.3.2. Klasifikace...234 // 12.8.3.3. Rizikové
faktory...235 // 12.8.3.4. Klinický obraz...235 // 12.8.3.5. Diagnostika...235 // Laboratorní vyšetření...236 // Zobrazovací metody...236 // 12.8.3.6. Prevence...237 // 12.8.3.7. Terapie...237 // Medikamentózni terapie...237 // Radioterapie...237 // Chirurgická terapie...237 // 12.8.3.8. Komplikace...238 // 12.8.4. Poruchy svalových souher // a jejich důsledky...238 // 12.8.4.1. Svalové dysbalance...238 // 12.8.4.2. Decentrace kloubů...239 // 12.8.4.3. Motorická dyskoordinace...240 // 12.8.4.4. Muskuloskeietální bolesti...241 // 12.9. Nervový systém...243 // Jiří Kříž, Veronika Hyšperská // 12.9.1. Spasticita...243 // 12.9.1.1. Patofyziologické poznámky...244 // 12.9.1.2. Klinickýobraz...245 // 12.9.1.3. Možnosti hodnocení...245 // 12.9.1.4. Terapie...247 // Nefarmakologická terapie...247 // Farmakologická terapie...247 // 12.9.2. Neuropatická bolest...248 // 12.9.2.1. Patofyziologie...248 // 12.9.2.2. Vyšetření...249 // 12.9.2.3. Klinickýobraz...249 // 12.9.2.4. Terapie...251 // 12.9.3. Syringomyelie...251 // 12.9.3.1. Příčiny...251 // 12.9.3.2. Potraumatická Syringomyelie...252 // Patofyziologie...252 // Diagnostika...252 // Klinický obraz...252 // Terapie...253 // 12.10. Kožní systém...255 // Jiří Kříž, Hana Jirků // 12.10.1. Dekubity...255 // 12.10.1.1. Klasifikace...255 // I. stupeň: neblednoucí erytém...256 // II. stupeň: částečná ztráta kožního // krytu...256 // III. stupeň: úplná ztráta kožního // krytu...256
// IV. stupeň: úplná ztráta kůže // a podkoží...256 // Bez určení stupně: neznámá // hloubka defektu...256 // Suspektní hluboké poškození tkání: neznámá hloubka defektu...257 // 12.10.1.2. Rizikové faktory...257 // Demografické faktory...257 // Faktory spojené s míšní lezi...257 // Komorbidity...258 // XII // Poranění míchy // Výživa... // Psychosociální faktory... // 12.10.1.3. Nástroje pro hodnocení rizika // dekubitu... // 12.10.1.4. Prevence dekubitů... // Polohování... // Péče o kůži... // Výživa... // Edukace... // 12.10.1.5. Terapie dekubitu... // Režimová opatření... // Konzervativní postupy... // Chirurgická terapie... // 12.10.2. Jiné kožní afekce... // 12.10.2.1. Kožní mykóza a onychomykóza // 12.10.2.2. Dermatitída... // 12.10.2.3. Panaricium... // 12.10.2.4. Hypertrofie nehtů... // 12.10.2.5. Popáleniny... // 12.10.2.6. Erysipel... // 13. OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE... // Jiří Kříž, Eliška Daníčková // 13.1. Příjem pacienta... // 13.2. Péče o tracheostomickou kanylu. // 13.2.1. Druhy tracheostomických kanyl. // 13.2.2. Péče o tracheostomii... // 13.2.3. Péče o dýchací cesty... // 13.2.4. Příjem potravy... // 13.3. Péče o vyprazdňování močového // měchýře... // 13.3.1. Permanentní močový katétr... // 13.3.2. Epicystostomie... // 13.3.3. Intermitentní katetrizace... // 13.4. Péče o vyprazdňování střeva... // 13.4.1. Možnosti vyprazdňování... // 13.4.2. Flexi-Seal...
// 13.4.3. Stomie... // 13.5. Péče o žilní vstupy... // 13.5.1. Periferní kanyla... // 13.5.2. Mini-midline a Midline katétr... // 13.5.3. Centrální žilní katétr... // 13.5.4. PICC... // 13.5.5. Prevence komplikací... // 13.6. Výživa... // 13.6.1. Perorální výživa... // 13.6.2. Enterální výživa... // 13.6.3. Parenterální výživa... // 13.7. Hygiena... // 13.8. Péče o rány a kožní defekty... // 13.8.1. Péče o pooperační rány... // 13.8.2. Péče o dekubity... // 13.9. Rehabilitační ošetřovatelství.. // 13.9.1. Polohování... // 13.9.2. Manipulace s pacientem...287 // 13.9.3. Péče o průchodnost dýchacích cest. .. 287 // 13.9.4. Nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy... 288 // 14. REHABILITACE...289 // 14.1. Kineziologické poznámky...289 // Veronika Gallusová, Zuzana Hlinková // 14.1.1. Porucha motorických funkcí...289 // 14.1.1.1. Pacienti s nekompletní míšní lezi...289 // Tetraparetičtí pacienti...290 // Paraparetičtí pacienti...291 // 14.1.1.2. Pacienti s kompletní míšní lezi...291 // Tetraplegičtí pacienti...291 // Paraplegičtí pacienti...297 // 14.1.2. Porucha senzitivních funkcí...300 // 14.1.2.1. Pacienti s nekompletní míšní lezi...301 // 14.1.2.2. Pacienti s kompletní míšní lezi...301 // 14.2. Fyzioterapie...303 // Zuzana Hlinková // 14.2.1. Fyzioterapeutické vyšetření...303 // 14.2.1.1. Anamnéza...303 // 14.2.1.2. Vstupní vyšetření...304 // Vyšetření aspekcí...304 // Vyšetření aktivní
hybnosti...305 // Vyšetření stereotypu posazení // v lůžku a vyšetření sedu...306 // Vyšetření stoje a chůze...306 // Vyšetření citlivosti...306 // 14.2.1.3. Další vyšetření...307 // Vyšetření mobility v lůžku...307 // Vyšetření jízdy na vozíku...307 // 14.2.1.4. Závěr vyšetření...307 // 14.2.2. Fyzioterapeutické cíle...307 // 14.2.2.1. Regenerace...308 // Inkompletní léze dle neurologické úrovně a rozsahu...308 // 14.2.2.2. Kompenzace...309 // Kompletní léze dle neurologické // úrovně...310 // 14.2.2.3. Kvalita a kvantita...311 // 14.2.3. Fyzioterapeutické techniky // a koncepty...311 // 14.2.3.1. Vojtova reflexní lokomoce...311 // 14.2.3.2. Dynamická neuromuskulární // stabilizace...312 // 14.2.3.3. Bazálni posturální programy...313 // 14.2.3.4. Koncept Bobathových...314 // 14.2.3.5. Další fyzioterapeutické metody...315 // 14.2.4. Fyzikální terapie...315 // 14.2.5. Přístrojové metody...316 // 14.2.5.1. MOTOmed*...317 // 14.2.5.2. Robotická rehabilitace...317 // Lokomat*...317 // Exoskeleton...318 // . 258 // . 258 // . 258 // . 259 // . 259 // .260 // . 261 // . 262 // . 263 // . 263 // . 263 // . 267 // . 271 // . 271 // . 272 // . 272 // . 272 // . 273 // . 273 // . 277 // 277 // 278 // 278 // 278 // 278 // 279 // 279 // 280 // 280 // 280 // 281 // 281 // 281 // 282 // 282 // 282 // 283 // 283 // 283 // 283 // 284 // 284 // 284 // 284 // 285 // 285 // 286 // 286 // 286 // 286 // Obsah // XIII // 14.2.5.3. Funkční
elektrická stimulace . 319 14.3.6.1. Vliv pozice pánve na posturu sedu ... . 355 // 14.3. Ergoterapie . 321 Retroverze pánve . 355 // Veronika Liďáková, Jiří Kříž, Anteverze pánve . 356 // Petra Králová Šikmé postavení pánve // 14.3.1. Ergoterapeutický proces . 322 (obliquita pánve) . 356 // 14.3.2. Ergoterapeutické vyšetření . 322 Rotace pánve . 356 // 14.3.2.1. Hodnocení ADL . 323 Torze pánve . 356 // 14.3.2.2. Hodnocení funkce horních končetin . . 323 14.3.6.2. Rizika špatného sedu na vozíku . 357 // GRASS? . 324 14.3.6.3. Vyšetření sedu na vozíku . 357 // 14.3.3. Trénink funkce horních končetin ... . 326 Hodnocení tlaku na sedací kosti . 357 // 14.3.3.1. Funkce horních končetin a možnosti Vyšetření sedu: hodnocení MAT . 357 // náhradních úchopů . 327 Pressure mapping . 357 // 14.3.3.2. Trénink náhradních úchopů . 328 14.3.7. Vozík . 361 // 14.3.3.3. Terapie dlahováním . 330 14.3.7.1. Zásady výběru vozíku . 362 // Dlahování dle úrovně krční léze . 330 14.3.7.2. Druhy a typy vozíků . 362 // Vzduchové dlahy . 332 Elektrický vozík . 362 // 14.3.3.4. Terapie tejpováním . 332 Mechanický vozík . 363 // 14.3.3.5. Komplikace ovlivňující funkční úchop. . 332 14.3.7.3. Části a komponenty mechanického // 14.3.3.6. Farmakologická terapie . 333 vozíku . 365 // 14.3.3.7. Terapie s využitím zpětné vazby . 333 Mobilní jednotka . 365 // 14.3.4. Trénink personálních ADE . 334 Sedadlová
jednotka . 367 // 14.3.4.1. Sebesycení . 334 14.3.7.4. Alternativní formy mobility . 369 // 14.3.4.2. Běžná hygiena / úprava zevnějšku . 335 14.3.8. Sedací polštář . 369 // 14.3.4.3. Oblékání . 336 14.3.8.1. Pěnové polštáře . 370 // 14.3.4.4. Koupání . 338 14.3.8.2. Gelové polštáře . 370 // 14.3.4.5. Vyprazdňování . 338 14.3.8.3. Vzduchové polštáře . 370 // Vyprazdňování močového měchýře .. . 339 14.3.8.4. Plástvové polštáře . 370 // Vyprazdňování střeva . 340 14.3.8.5. Kombinované polštáře . 371 // 14.3.4.6. Mobilita . 341 14.3.9. Předepisování pomůcek . 371 // Mobilita v lůžku . 342 14.3.9.1. Způsob předepisování . 371 // Přesuny . 343 14.3.9.2. Skupiny pomůcek týkající se jedinců // Mobilita na elektrickém vozíku . 345 s míšní lezi . 371 // Mobilita na mechanickém vozíku ... . 346 Skupina 02 - Pomůcky pro // 14.3.4.7. Sexualita . 347 inkontinenci . 371 // Kompenzační a stimulační pomůcky . . 348 Skupina 07 - Vozíky invalidní // Sexuální asistence . 348 včetně příslušenství . 371 // 14.3.5. Trénink instrumentálních ADL . 349 Skupina 12 - Kompenzační pomůcky // 14.3.5.1. Komunikace . 349 pro tělesně postižené . 372 // Ovládání okolního prostředí . 349 Skupina 13 - Dále nespecifikované // Telefon . 349 pomůcky . 372 // Hlasový asistent . 350 14.3.10. Bydlení . 372 // Počítač . 350 Adaptace domácího prostředí . 373 // Psaní . 351 // Čtení .
351 // 14.3.5.2. Rodičovství . 352 15. PSYCHOLOGICKÁ PÉČE . 379 // 14.3.5.3. Volný čas . 352 Pavla Uzlová // 14.3.5.4. Péče o domácnost . 353 // Vaření . 353 15.1. Adaptace na poranění míchy // Praní . 353 a coping . 379 // Běžný úklid . 353 15.1.1. Krize a popření . 380 // Údržba domu a zahrady . 353 15.1.2. Teorie fází . 380 // 14.3.5.5. Doprava . 353 15.1.3. Mechanismy adaptace . 381 // Řízení auta . 354 15.2. Intervence ? jedinci . 382 // Veřejná doprava . 354 15.3. Intervence ? rodině . 384 // 14.3.6. Sed na vozíku . 354 15.4. Duchovní péče . 384 // XIV // Poranění míchy // 16. SOCIÁLNÍ PÉČE...387 // Magda Vrábelová // 16.1. První kontakt s klientem...387 // 16.2. Finanční zajištění...388 // 16.2.1. Invalidní důchod...388 // 16.2.2. Nepojistné sociální dávky...389 // 16.2.2.1. Příspěvek na péči...389 // 16.2.2.2. Příspěvek na zvláštní pomůcku...390 // 16.2.2.3. Průkaz osoby se zdravotním // postižením...390 // Průkaz ZTP - II. stupeň...391 // Průkaz ZTP/P - III. stupeň...391 // Poskytované výhody u průkazu // osoby se zdravotním postižením // II. a III. stupně...391 // 16.2.2.4. Příspěvek na mobilitu...391 // 16.2.3. Nadace...391 // 16.2.4. Náhrada nemajetkové újmy...391 // 16.3. Sociální služby a zdravotní pomoc // v domácím prostředí...392 // 16.3.1. Domácí zdravotní péče...392 // 16.3.2. Osobní asistence...392 // 16.3.3. Pečovatelská služba...392 // 16.4. Možnosti
ústavní péče // a přechodného bydlení...392 // 16.4.1. Startovací byty České asociace // paraplegiků...393 // 16.4.2. Centrum sociální rehabilitace // Diakonie Dubá...393 // 16.4.3. Centrum pro tělesně postižené // Fatima...393 // 16.4.4. Domovy pro osoby se zdravotním // postižením...393 // 16.4.5. Bezbariérové byty...393 // CHRONICKÁ FÁZE // 17. POZDNÍ DŮSLEDKY, KOMPLIKACE // A JEJICH ŘEŠENÍ...397 // Jiří Kříž, Zuzana Hlinková, // Veronika Gallusová, Pavla Uzlová // 17.1. Chirurgická rekonstrukce // tetraplegické horní končetiny...397 // 17.1.1. Kritéria výběru kandidátů...398 // 17.1.2. Šlachové přenosy...398 // 17.1.2.1. Predoperační vyšetření...398 // 17.1.2.2. Načasování operace...399 // 17.1.2.3. Typy rekonstrukčních výkonů...400 // Rekonstrukce extenze lokte...400 // Rekonstrukce pronace předloktí...400 // Rekonstrukce extenze zápěstí...400 // Rekonstrukce postavení a stabilizace // palce...400 // Rekonstrukce úchopové funkce...401 // Rekonstrukce interoseálních // a lumbrikálních svalů...401 // Rekonstrukce otevření ruky...401 // 17.1.2.4. Pooperační rehabilitace...401 // 17.1.2.5. Pooperační komplikace...402 // 17.1.2.6. Pooperační výsledky...402 // 17.1.3. Nervové přenosy...403 // Typy rekonstrukčních výkonů...403 // 17.1.4. Zvyšování povědomí // o rekonstrukčních výkonech...403 // 17.2. Osteoporotické zlomeniny...404 // 17.2.1. Příčiny...405 // 17.2.2. Predisponující
faktory...405 // 17.2.3. Diagnostika...405 // 17.2.4. Terapie...406 // 17.3. Syndromy z přetížení...407 // 17.3.1. Horní končetiny...407 // 17.3.1.1. Impingement syndrom...408 // Etiopatogeneze...408 // Vyšetření...409 // Terapie...409 // 17.3.1.2. Tendinitida šlachy bicepsu...410 // 17.3.1.3. Laterální epikondylitida...410 // 17.3.1.4. Syndrom karpálního tunelu...411 // 17.3.2. Páteř a dolní končetiny...412 // 17.4. Degeneratívní onemocnění...413 // 17.4.1. Končetinové klouby...413 // 17.4.1.1. Ramenní kloub...413 // 17.4.1.2. Kyčelníkloub...414 // Koxartróza...414 // Nestabilita...416 // 17.4.2. Páteř...416 // 17.4.2.1. Posturální deformity páteře...416 // Posturální kyfóza a skolióza...417 // Neuromuskulární skolióza...417 // 17.4.2.2. Onemocnění přilehlého segmentu ... 418 // 17.4.2.3. Degeneratívní stenóza páteře...419 // 17.4.2.4. Charcotova artropatie páteře...420 // 17.5. Spasticita ...421 // 17.5.1. Klinický obraz v chronické fázi...422 // 17.5.2. Možnosti hodnocení...422 // 17.5.3. Možnosti terapie...422 // 17.5.3.1. Perorální medikace...424 // 17.5.3.2. Botulotoxin...425 // 17.5.3.3. Baklofenová pumpa ...425 // 17.6. Kontraktury...427 // 17.6.1. Etiopatogeneze...427 // 17.6.2. Terapie...427 // 17.7. Dekubity...428 // 17.7.1. Prevence...429 // 17.7.2. Léčebná doporučení...429 // 17.7.3. Komplikace...430 // Obsah // XV // 17.7.4. Možnosti cvičení v průběhu léčby... 430 // 17.7.5. Režimová opatření
po zhojení...431 // 17.8. Deprese...431 // 17.9. Poruchy spánku...432 // 17.9.1. Syndrom spánkové apnoe...433 // 17.9.2. Syndrom neklidných nohou...436 // 17.10. Změny v metabolismu...437 // 17.10.1. Změny v bazálním metabolismu...437 // 17.10.2. Změny v glukózovém metabolismu .. 439 // 17.10.3. Změny v lipidovém metabolismu ... 439 // 17.10.4. Důsledky a rizika...440 // 17.11. Pohybová aktivita...442 // 17.11.1. Faktory limitující pohybovou // aktivitu...442 // 17.11.2. Hodnocení efektu pohybové // aktivity...442 // 17.11.3. Možnosti a efekt pohybové // aktivity...443 // 17.11.4. Elektrická stimulace...444 // 17.12. Výživa...446 // 17.12.1. Změny hmotnosti po míšním // poranění...446 // 17.12.2. Střevní komplikace po míšním // poranění...447 // 17.12.3. Výběr a skladba stravy...447 // 17.12.4. Příjem makronutrientů...447 // 17.12.4.1. Sacharidy...447 // 17.12.4.2. Bílkoviny...448 // 17.12.4.3. Tuky...449 // 17.12.5. Příjem mikronutrientů...449 // 17.13. Stárnutí...450 // 17.13.1. Zdravotní důsledky...451 // 17.13.2. Funkční a psychosociální důsledky .. 452 // 18. TĚHOTENSTVÍ A POROD...455 // Jm Knz // 18.1. Těhotenství...455 // Komplikace v těhotenství...455 // 18.2. Porod...456 // Komplikace při porodu...457 // 19. DISPENZARIZACE...459 // Jiří Kříž, Zuzana Hlinková, // Veronika Liďáková // 19.1. Kontrola v roce od vzniku léze...459 // 19.1.1. Lékař...459 // 19.1.2. Fyzioterapeut...460 // 19.1.3. Ergoterapeut...461
// 19.2. Kontrola ve dvou letech // od vzniku léze...461 // 19.2.1. Lékař...461 // 19.2.2. Fyzioterapeut...461 // 19.2.3. Ergoterapeut...467 // 20. NÁSLEDNÁ REHABILITACE...469 // Zuzana Hlinková, Veronika Gallusová, Veronika Lidáková // 20.1. Fyzioterapie...469 // 20.1.1. Indikace fyzioterapie...469 // 20.1.1.1. Přístup při regeneraci a kompenzaci... 469 // 20.1.1.2. Přístup při akutních a chronických // obtížích...470 // 20.1.1.3. Jiné než zdravotní motivace // ? vyhledání fýzioterapeuta...471 // 20.1.2. Možnosti a frekvence fyzioterapie ... 471 // 20.1.3. Vyšetření...471 // 20.1.4. Cíle fyzioterapie...472 // 20.1.5. Metody fyzioterapie...473 // 20.1.6. Další důležitá specifika v péči // o spinální pacienty...474 // 20.2. Ergoterapie...475 // 20.2.1. Adaptace na reálné prostředí...475 // 20.2.2. Prevence komplikací...475 // 20.2.3. Adaptace na stárnutí a změny // klinického stavu...476 // 21. PRACOVNÍ REHABILITACE // A ZAMĚSTNÁVÁNÍ...479 // Veronika Liďáková, Jiří Kříž // 21.1. Pracovní rehabilitace...479 // Ergodiagnostika...479 // 21.2. Zaměstnávání...480 // Úpravy pracovního prostředí a ergonomie pracovního místa...480 // 22. V0LN0ČAS0VÉ AKTIVITY...483 // Zuzana Hlinková, Veronika Liďáková // 22.1. Pohybové volnočasové aktivity...483 // 22.2. Další volnočasové aktivity...484 // 22.3. Možná rizika a prevence komplikací... 485 // 23. PEER MENTORING...487 // Veronika Liďáková, Jiří Kříž
// XVI // Poranění míchy // SPECIÁLNÍ TÉMATA // 24. EXPERIMENTÁLNÍ LÉČBA // MÍŠNÍHO PORANĚNÍ... // Jin Knz // 24.1. Neuroprotektivní látky... // 24.2. Blokátory gliové jizvy... // 24.3. Protilátky proti inhibitorům růstu_ // 24.4. Neurotrofické faktory... // 24.5. Kmenové buňky... // 24.5.1. Mezenchymální kmenové buňky... // 24.5.2. Schwannovy buňky... // 24.5.3. Olfaktorické buňky... // 24.5.4. Neurální progenitorové buňky___ // 24.5.5. Embryonální buňky... // 24.5.6. Indukované pluripotentní kmenové // buňky... // 24.6. Přemosťující substance... // 24.7. Další směřování výzkumu... // 25. SPINÁLNÍ PROGRAM // T V f TS"* ’ V // ]m Knz // 25.2.1. Vznik spinálních jednotek...500 // 25.2.2. Nastavení odborné spolupráce...501 // 25.3. Současný stav spinálního // programu v ČR...501 // 25.3.1. Spinální a spinální rehabilitační // jednotky...502 // 25.3.2. Centrum Paraple...502 // 25.3.3. ParaCENTRUM Fénix...503 // 25.3.4. Česká asociace paraplegiků - // CZEPA...504 // 25.3.5. Česká společnost pro míšní léze...505 // 26. MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE ...507 // T- v z TS’ v z v // Jm Knz // 26.1. ISCoS...507 // 26.1.1. Cíle ISCoS...507 // 26.1.2. Nejvýznamnější projekty ISCoS...508 // 26.2. ASIA...508 // 26.2.1. Poslání ASIA...508 // 26.2.2. Nejvýznamnější projekty ASIA...508 // 26.3. ESCIF...509 // ZKRATKY...511 // REJSTŘÍK...517 // 491 // 491 // 492 // 493 // 493 // 494 // 494 // 494 // 495
496 // 496 // 496 // 496 // 497 // 499 // 25.1. Historie spinálních center ve světě___499 // 25.2. Historie spinálního programu v ČR___500
(OCoLC)1122794192
cnb003132027

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC