Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.01.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
První vydání
Praha : Pointa, 2019
238 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-907530-5-1 (brožováno) ISBN !978-80-90753-05-1 (chyb.)
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na stranách 219-223 a bibliografické odkazy
001481774
OBSAH // Recenzní posudek na publikaci „Efektivní řízení kvality“ 7 // Předmluva 9 // 1. Vědět, kam chci jít 13 // 1.1 Tři pilíře úspěšné organizace...13 // 1.2 Vize a mise...15 // 1.3 Strategie a strategické řízení...17 // 1.4 Stanovování cílů...19 // 1.5 Systém plánování...21 // 1.6 Zájmové skupiny...21 // 1.7 Náklady nekvality...23 // 1.8 Rodinné podnikání...25 // 2. Procesní řízení 27 // 2.1 Co je to proces...27 // 2.2 Tok organizací - mapování procesů...30 // 2.3 Úskalí navazování procesů...32 // 3. Organizování 34 // 3.1 Odpovědnosti a pravomoci...34 // 3.2 Organizační struktura...39 // 3.2.1 Liniové (lineární) organizační struktury (viz obrázek 3.2.1)...42 // 3.2.2 Štábně-liniová organizační struktura (viz obrázek 3.2.2)...42 // 3.2.3 Funkcionální (funkční) organizační struktury (viz obrázek 3.2.3)...44 // 3.2.4 Maticová organizační struktura...45 // 3.2.5 Provázanost funkcí s procesy...46 // 4. Lidské zdroje 49 // 4.1 Výběr pracovníků...49 // 4.2 Adaptace pracovníků...54 // 4.3 Vzdělávání pracovníků...56 // 4.4 Motivace a odměňování pracovníků...59 // 4.5 Hodnocení zaměstnanců...64 // 4.6 Spokojenost pracovníků...68 // 4.7 Práce s externími lidskými zdroji...72 // 5. Plánování zakázek 74 // 5.1 Analýza zakázky...74 // 5.2 Plánování zdrojů...76 // 5.3 Plánování zakázek...82 // 5.4 Řízení zakázek...85 // 5.5 Vyhodnocení zakázek...85 // 6. Systém
managementu kvality 87 // 6.1 Základní terminologie ISO 9000:2015 - abychom mluvili stejným jazykem...87 // 6.2 Cyklus P-D-C-A...91 // 6.3 Standard ISO 9001:2015 ...94 // 7. Navazující standardy - nejpoužívanější standardy v oblasti managementu 99 // 7.1 Systém ochrany životního prostředí dle ISO 14001:2015...99 // 7.2 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci dle ISO 45001:2018 ... 104 // 7.3 Řízení bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001:2013... 108 // 7.4 Systém managementu kvality pro zdravotní prostředky dle ISO 13485:2016 ... 111 // 7.5 Řízení kvality v automobilovém průmyslu dle IATF 16949:2016 ... 114 // 7.6 ISO 50001:2011 - Management hospodaření s energií...117 // 7.7 Integrace systému řízení...120 // 8. Řízení rizik 123 // 8.1 Co jsou to rizika - popis...123 // 8.2 Metody pro řízení rizik...125 // 8.2.1 Failure Mode and Effect Analysis - FMEA...126 // 8.2.2 Quality Function Deployment - QFD...130 // 8.2.3 Fault Tree Analysis - FTA...132 // 8.2.4 SWOT analýza...134 // 8.2.5 Management kontinuity die ISO 22301:2012 ... 137 // 8.2.6 Aplikace rizika na zdravotnické prostředky dle ISO 14971:2012 ... 139 // 9. Metody zlepšování, softwarová podpora a Průmysl 4.0 142 // 9.1 Sedm jednoduchých nástrojů kvality...142 // 9.1.1 Záznamníky...142 // 9.1.2 Vývojové diagramy...144 // 9.1.3 Histogramy...146 // 9.1.4 Diagram příčin a následků...147 // 9.1.5 Paretova analýza...150 // 9.1.6 Korelační diagramy...152 // 9.1.7 Regulační
diagramy...153 // 9.2 Druhých sedm jednoduchých nástrojů (nové nástroje)...155 // 9.2.1 Afinitní diagramy...155 // 9.2.2 Relační diagram (diagram vzájemných vztahů)...156 // 9.2.3 Stromový diagram (systematický diagram)...157 // 9.2.4 Maticový diagram...158 // 9.2.5 Analýza údajů v matici - glyf...159 // 9.2.6 Diagram PDPC (rozhodovací diagram)...160 // 9.2.7 Síťový graf...161 // 9.3 Metoda 5x proč...165 // 9.4 8D Report...167 // 9.5 Benchmarking...170 // 9.6 Audity systémů managementu dle ISO 19011:2018 ... 171 // 9.7 Průmysl 4.0 a zlepšování...176 // 10. Absolutní řízení kvality 178 // 10.1 Filozofie neustálého zlepšování...178 // 10.2 CojeTQM...179 // 10.3 Six sigma...183 // 10.4 Lean manufacturing, Lean production - štíhlá výroba...185 // 11. Metrologie 193 // 11.1 Zákonné požadavky na metrologii...193 // 11.2 Struktura metrologického zabezpečení v ČR...195 // 11.3 Systémy managementu měření - ISO 10012:2003... 197 // 11.4 Řízení podnikové metrologie...198 // 12. Hodnocení úrovně organizací 205 // 12.1 Řízení udržitelného úspěchu organizace - ISO 9004:2018 ... 205 // 12.2 Národní politika kvality ČR...209 // 12.3 Model EFQM...210 // 12.4 Model CAF...214 // 12.5 Národní cena kvality...215 // 12.6 Modely excelence ve světě (USA, Japonsko, Ruská federace)...217 // 13. Vybraná literatura 219 // 14. Slovníček pojmů 224 // 15. Seznam obrázků v textu 236
cnb003101322

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC