Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.02.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
I. vydání
Hradec Králové : Královéhradecká diecéze Církve československé husitské, 2019
645 stran : ilustrace, portréty ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-907315-0-9 (brožováno)
Edice H
Obsahuje bibliografii na stranách 624-631, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001484105
OBSAH // Heslo: „Una horum ultima!“ // - „Jedna z těchto hodin bude poslední!“...8 // Poděkování...9 // Předmluva doc. ThDr. Jiřího Vogela, Th.D...? // Předmluva ThDr. Jana Rokyty, Ph.D...12 // Předmluva Mgr. Pavla Pechance, // biskupa královéhradeckého CCSH...14 // I. Od římskokatolického kněze ? biskupovi Církve československé (husitské)...17 // Úvod...19 // Gustav Adolf Procházka // - cesta ke kněžství (1872-1919)...23 // Dětství a mládí. Student gymnázia a bohosloveckého učiliště. Kaplanem ve východních Čechách. Zralý kněz - z jenišovického faráře ? zakládajícímu členovi CČS(H). S Aurelii Stehlíkovou v dobrém i ve zlém // Cestou katolického modernismu (1919-1920)...42 // Jednota katolického duchovenstva. Radikalizace části katolických modernistů a vznik Ohniska a Klubu reformního kněžstva. Vyhlášení Církve československé (husitské). Počátky CČS(H) a její kritikové (Josef Pekař, Josef Susta aj.). GAP, přední osobnost nové církve. // Knězem v nové církvi (1920-1923)...91 // Dynamický rozvoj Církve československé (husitské) v mladé Československé republice. Hospodářská, organizační a ideová stránka církve. Zásadní úloha Karla Farského a GAP pro fungování církve. Tzv. pravoslavná krize a její vliv na další teologické směřování Církve československé (husitské). // Biskupem východočeské diecéze (1923-1927)...179 // Stabilizace Církve československé
(husitské) po překonání tzv. pravoslavné krize. // Idea čistého českého křesťanství. První řádný sněm CČS(H). Marmaggiho aféra. // Zahraniční cesty, publikační aktivita. Smrt I. patriarchy dr. Karla Farského. Volba nového patriarchy. // 6 // II. Patriarchou Církve československé // (husitské) 1928-1942... 255 // Kázeň býti má a musí... (1928-1932)... 256 // Ideový patriarcha mrtev! Ať žije patriarcha hospodářský! Kdo jde s námi? Zápas o Husovu bohosloveckou fakultu. Spory a zápasy s vnitřní opozicí (Emil Dlouhý-Pokorný, František X. Hůta, František Kovář, Alois Kuřík, Josef Lugr, Lemberkova Husova liga, Alois Spisar). Zahraniční cesty, konference, přednášky, přijetí apoštolské sukcese, druhé zasedání prvního řádného sněmu. Učení náboženství křesťanského pro věřící CCS, Vyznání víry, Ústava. // Bod obratu (1932-1938)... 416 // Velké zklamání (Ferdinand Prášek). Otevření vysoké školy bohovědné. Spory a zápasy s mimocírkevní opozicí (Josef L. Hromádka, František M. Bartoš). // Společnost Dr. Karla Farského (1933). Zápas o mládež - zaměření na mládež. // Porážka protiprocházkovské opozice (Emil Dlouhý-Pokorný, Václav Lemberk). // Bolestný kompromis: Alois Spisar versus František Kovář a jejich konečné zařazení mezi vedoucí pracovníky církve. Konec ideové krize (po r. 1935). Pedagogické působení patriarchy GAP. // Soumrak republiky (1938-1942)...516
// Stíny nad republikou. Mnichov a jeho důsledky pro Církev československou (husitskou). Pod nacistickou knutou. Přejmenování církve (Církev českomoravská). // Ztráta Slovenska. Církev bojující a krvácející. Smrt východočeského biskupa Stanislava Kordule. Patriarchův zápas o zachování důstojnosti církve. Procházkova činnost v době zápasu o zvolení nového východočeského biskupa (František Fišera verzus Jan A. Tabach). Poslední sbohem - smrt II. patriarchy Gustava Adolfa // Procházky! // Závěr... 616 // Gustav Adolf Procházka // - English summary... 618 // Seznam zkratek... 622 // Prameny a literatura...624 // Jmenný rejstřík... 632 // 7
cnb003118815

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC