Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.03.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
Vydání první
V Praze : Vyšehrad, 2018
581 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), mapy, faksimile ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7429-342-9 (vázáno)
Velké postavy českých dějin ; svazek 27.
Obsahuje bibliografii na stranách 501-543, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
001484524
OBSAH // Několik slov úvodem /9 // I. Kdo je hoden českého trůnu? /13 // Léta hledání, nerozhodnosti a sporů /13 Cesta lucemburských hrabat ? moci a slávě /24 Narození Jana Lucemburského /31 Svatá říše římská a Francouzské království na počátku 14. století /35 // Lucemburský hrabě Jindřich VIL římským králem /37 Cesta mladého lucemburského hraběte ? českému trůnu /42 Svatba /55 // Římská jízda Jindřicha VIL /61 // II. Mladý král na českém trůně /69 // Vstříc českým hranicím /69 // Inaugurační diplomy /75 // Národ, jazyk, země /81 // Korunovace Jana a Elišky /83 // Počátky Janovy vlády /85 // Dvojí volba v roce 1314 /91 // Odměna pro Jana Lucemburského /97 // Osamocený král v neklidném království /99 // Domažlické smlouvy a jejich důsledky /112 // Dohra a důsledky /115 // Pražské biskupství bez biskupa /121 // Dospělý král /128 // III- Jan Lucemburský ve víru evropské politiky /131 Na jedné lodi s Ludvíkem Bavorem (1314-1322) /131 Pod křídly Francie (1323-1330) /141 Ludvík Bavor císařem /146 // Janův italský sen /153 Diplomatická mezihra /165 Rozpad italské signorie / 169 // Král Jan v Lucembursku a kralevic Karel v Čechách /175 Mezi císařem a francouzským králem /179 Korutansko-tyrolské dědictví /182 // Okolnosti lenní přísahy krále Jana císaři Ludvíkovi /190 // Jan Lucemburský a papežská kurie /195 // Křížové výpravy krále Jana na Litvu // ve spektru jeho
polské politiky /198 // Panovnické kongresy v Trenčíně a Visegrádu /206 // Kazimírova ratifikace práv českého krále na Slezsko // a druhá Janova litevská výprava /214 // IV. Rodina a dynastické plány krále Jana /219 Dvě manželství krále Jana /219 // Hrdá, milující i trpící královna Eliška Přemyslovna /222 // Beatrice Bourbonská, nechtěná cizinka na pražském dvoře /236 // Dítě na panovnickém dvoře /245 // Zásnuby a sňatky lucemburských princezen /247 // Nevěsty pro syny Jana Lucemburského /255 // Václav Lucemburský /264 // Jan a Karel, spolu i proti sobě /265 // V. Mocensko-teritoriální ambice krále Jana /273 Chebsko a klášter Waldsassen /274 Plavensko /284 // Budyšínsko a Zhořelecko /288 // Slezská knížectví v zorném úhlu českých králů /301 // Spor krále Jana s vratislavským biskupem Nankerem /319 // Cesta ? namyslovskému míru /324 // Upevnění a rozšíření držav lucemburského hraběte /327 // VI. Vládní styl a reprezentace Jana Lucemburského /333 // Dvě domény krále Jana a jeho dvůr /333 // Král ve svých rezidencích i na cestách /353 // Špatný hospodář v Českém království? /358 // Jan Lucemburský a města Českého království /363 // Janova finanční politika v lucemburském hrabství /372 // Jan jako mecenáš církve v Českém království /376 Janovy donace v Lucembursku /383 Kulturní proměny v Českém království v 1. polovině 14. století /385 // VIL Slepý král /407
// Nešťastný rok 1340 /407 Podoba krále Jana /412 Závěť krále Jana /418 // Váhání a hledání cesty ? volbě protikrále v říši /429 Třetí křížová výprava krále Jana, prolog ? boji Lucemburků o říšský trůn /433 Volba /437 // Poslední rytířský boj českého krále Jana /442 Pouť ostatků krále Jana /456 // Vlil. Mezi hrdinou a lehkomyslným králem /463 Král rytíř i cizinec v dobové literatuře /463 Král Jan v české humanistické historiografii /471 Dva příklady z pobělohorského barokního dějepisectví Král Jan v první monografii o Karlu IV /481 Král Jan v české národní historiografii 19. století /483 Lucemburkové v českém dějepisectví 20. století /487 Lucemburský pohled /491 // Závěr: ztracený příběh /499 // Prameny a literatura /501 Zkratky /544 Seznam vyobrazení /545 Summary /552 Rejstřík jmenný /558 Rejstřík místní /571 // /477
(OCoLC)1085411493
cnb002977952

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC