Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.06.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání: první
Ostrava : Ostravská univerzita, 2019
243 stran : ilustrace (některé barevné) ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7599-135-5 (brožováno)
100 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 199-224, bibliografické odkazy a rejstříky
Slovenské a anglické resumé
001484607
1 OBSAH // 1 PSYCHICKÁ ODOLNOSŤ V ZMYSLE RESILIENCIE 14 // 1.1 Definovanie pojmu resiliencia 14 // 1.2 Vybrané koncepty a modely resilience 18 // 1.2.1 Koncepty resilience 18 // 1.2.2 Modely resilience 30 // 1.3 Múdre jednanie - prejav resilientných osobností 37 // 1.4 Longitudinálny výskum Emmy Werner 41 // 1.4.1 Výsledky výskumu vo vývinovom kontexte 43 // 1.4.2 Psychosociálně charakteristiky probandov 43 // 1.4.3 Kritické zhodnotenie nahliadania na resilienciu 45 // 2 RIZIKO A RESILIENCIA 47 // 2.3 Riziko nestability citovej väzby 56 // 3 PROTEKTÍVNE FAKTORY 66 // 3.1 Flow 69 // 3.1.1 Autotelická osobnosť 73 // 3.1.2 Optimálna skúsenosť 74 // 3.2 Modely Flow 75 // 3.2.1 Kanálové modely flow 75 // 3.2.2 Dimenzionálny model flow 77 // 3.3 Aktivity smerujúce jedinca k prežívaniu f/ow 81 // 4 VÝSKUMNÁ ČASŤ 90 // 4.1 Výskumný zámer a ciele 90 // 4.2 Popis spôsobu výberu výskumného súboru 92 // 4.3 Výskumný súbor 93 // 4.4 Kvalitatívny výskum (všeobecný popis) 95 // 4.5 Metódy použité pri získavaní výskumného materiálu 100 // 4.6 Metódy použité pri analýze výskumného materiálu 104 // 5 VÝSLEDKY 110 // 5.1 Najvýznamnejšie údaje k vybraným probandom 110 // 5.2 Výsledky kódovania získaných údajov 154 // 7 // 5.3 Model účinku a vzájomného prepojenia rizikových // a protektívnych faktorov 160 // 5.4 Základná teória 167 // 6 DISKUSIA 169 // 7 ZÁVER 184 // ZHRNUTIE 187 // SUMMARY 193 // LITERATÚRA 199 // ZOZNAM
OBRÁZKOV A TABULIEK 225 // Zoznam obrázkov 225 // Zoznam tabuliek 225 // ZOZNAM PRÍLOH 227 // PRÍLOHA 1 228 // PRÍLOHA 2 229 // PRÍLOHA 3 230 // PRÍLOHA 4 231 // AUTORSKÝ REGISTER 237 // VECNÝ REGISTER 242 // 8
cnb003172837

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC