Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.05.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Portál, 2020
141 stran ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-262-1575-2 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 131-135 a bibliografické odkazy
001484753
Obsah // Poděkování ... 9 // Předmluva - o jedinečnosti a hodnotě člověka...11 // Úvod...13 // 1. Stárnutí osob s mentálním postižením - aktuální kontexty...19 // 1.1 Stárnutív sociálních službách...20 // 1.2 Zdravotní specifika stárnoucí populace s mentálním postižením . . 23 // 1.3 Společenské povědomí o životě lidí s mentálním postižením . . . . 25 // 2. Tabu smrtelnosti a porozumění smrti lidmi s mentálním postižením . 27 // 2.1 Porozumění smrtelnosti lidmi s mentálním postižením...27 // 2.2 Význam komunikace o smrti, rizika nekomunikace...29 // 2.3 Tabu smrti a potřeby pracovníků v sociálních službách // asociálních pracovníků...31 // 3. Spiritualita a spirituální bolest osob s mentálním postižením...37 // 3.1 Vymezení a zdroje spirituality...38 // 3.2 Spirituální potřeby z hlediska komplexního přístupu ...40 // 3.2.1 Potřeba odpuštění - příklad z praxe...43 // 3.3 Spirituální bolest ...43 // 3.4 Role koordinátora duchovní péče v pobytové sociální službě . . . . 44 // 3.5 Duchovní doprovázení na sklonku života - příklad z praxe...47 // 3.6 Pracovník jako zdroj spirituality a riziko manipulace ...49 // 5 // Stárnutí, paliativní péče a prožívání zármutku // // // 4. Prožívání zármutku: předpoklady, komunikace // a příklady dobré praxe...53 // 4.1 Lidé s mentálním postižením a schopnost prožívat zármutek ... 54 // 4.2 Obecná doporučení ke komunikaci...55
// 4.3 Proces truchlení - vybrané modely a postupy...57 // 4.4 Úmrtí rodiče člověka s mentálním postižením...60 // 4.5 Náhlé nebo traumatické úmrtí blízké osoby...65 // 4.6 Komunikace o tragických událostech doby ...68 // 4.7 Prožívání zármutku a poradenství pro pozůstalé ...69 // 5. Paliativní péče o osoby s mentálním postižením...73 // 5.1 Paliativní péče: definice, cíle, příbuzné termíny...74 // 5.2 Individualizovaná péče v reálných kontextech... 77 // 5.3 Protokol péče o nemocné a umírající...80 // 5.4 Význam sociální práce v paliativní péči o nemocné // s mentálním postižením...81 // 5.5 Princip pravdy v komunikaci ...83 // 5.6 Dystanázie...85 // 5.7 Doprovázení umírajících s hlubším mentálním postižením...86 // 5.8 Zkušenosti s paliativní péčí ve vybraných službách...87 // 5.8.1 Sociální a zdravotní služby - možnosti a kombinace...90 // 5.8.2 Práce s pravdou...91 // 5.8.3 Umírající uživatel služby a komunikace se spolubydlícími . . 91 // 5.8.4 Motivace pomáhajících v sociálních službách...92 // 6. Zmocňování a podpora soběstačnosti jako prevence // sociální izolace ve stáří...95 // 6.1 Lidé s mentálním postižením a příprava na úmrtí rodiče...96 // 6.2 Výchova, vzdělávání a návyky...98 // 6 // // Obsah // 6.3 Zmocňování jako trend v sociálnľch službách...99 // 6.4 Zneschopňování osob s mentálním postižením...103 // 6.5 Rozhovor
o zmocňování a stárnutí lidí s mentálním postižením . 108 // 7. Praktická aplikace práv a práce s hranicemi v sociálních službách . 115 // 7.1 Několik postřehů na téma práv pracovníků a práce s hranicemi . 116 // 7.2 Rozhovor o právech uživatele v kontextu kvality // v sociálních službách...117 // Závěr ...129 // Seznam literatury ...131 // Autorský kolektiv...136 // Recenzentky...137 // Užitečné kontakty...139 // 7
cnb003166436

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC