Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.04.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání: první
Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2019
169 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7599-155-3 (brožováno)
200 výtisků
Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
České a anglické resumé
001484767
Úvod...9 // 1 Poruchy autistického spektra...13 // 1.1 Specifické proj evy...15 // 1.2 Současný stav péče o osoby s PAS v České republice...18 // 2 Možnosti podpory osob s autismem v oblasti rané péče // v rámci Moravskoslezského kraje...23 // 2.1 Průbéh služby rané péče...26 // 2.2 Cíle a metodologie výzkumného projektu...28 // 2.3 Analýza a interpretace výzkumných dat - část 1...32 // 2.4 Shrnutí výsledků kvalitativní části...40 // 2.5 Analýza a interpretace výzkumných dat - část II...44 // 2.6 Shrnutí výsledků kvantitativní části...55 // 2.7 Závěr a návrhy opatření...57 // 3. Možnosti podpory osob s autismem v oblasti výchovy a vzdělávání // v rámci Moravskoslezského kraje...61 // 3.1 Možnosti vzdělávání osob s a osob s autismem v ČR...61 // 3.1.1 Kurikulární dokumenty...63 // 3.1.2 Podpůrná opatření...65 // 3.1.3 Poradenství v předškolním a školním věku...67 // 3.2 Systém podpory žáků v inkluzivní škole...68 // 3.3 Faktory ovlivňující klima třídy a sociální statut žáka s autismem...70 // 3.4 Cíle a metodologie výzkumného projektu...72 // 3.5 Analýza a interpretace výsledků dotazníkového šetření...73 // 3.6 Shrnutí výsledků dotazníkového šetření a návrhy opatření...84 // 3.7 Analýza a interpretace sociometrického měření - část II...89 // 3.8 Shrnutí výsledků sociometrického měření a návrhy opatření...93 // 4. Možnosti podpory osob s autismem v
oblasti pracovního uplatnění // v rámci Moravskoslezského kraje...97 // 4.1 Možnosti pracovního uplatnění...100 // 4.2 Specifika zaměstnávání lidí s autismem...101 // 4.3 Cíle a metodologie výzkumného projektu...103 // 4.4 Interpretace zjištěných dat...105 // 4.4.1 Státní instituce - Krajský úřad Moravskoslezského kraje // a Úřady práce...105 // 4.4.2 Sociální rehabilitace, společnosti na chráněném trhu // práce a sociální podniky...107 // 4.4.3 Společnosti na chráněném trhu práce a sociální podniky...110 // 4.5 Z případových studií...110 // 4.5.1 Petr...?? // 4.5.2 Martin...113 // 4.5.3 Michal...116 // 4.5.4 Václav...120 // 4.6 Shrnutí výzkumných šetření...123 // 4.7 Závěr a návrhy opatření...126 // 5. Možnosti podpory osob s autismem v oblasti sociálních služeb // v rámci Moravskoslezského kraje...129 // 5.1 Dostupnost sociálních služeb pro osoby s autismem...131 // 5.2 Cíle a metodologie výzkumu...134 // 5.3 Analýza a interpretace výzkumných dat - část 1...136 // 5.4 Shrnutí výsledků kvantitativní části...142 // 5.5 Analýza a interpretace výzkumných dat - část II...143 // 5.6 Shrnutí výsledků kvalitativní části...152 // 5.7 Závěr a návrhy opatření...155 // Závěr...159 // Summary...161 // Literatura...163
cnb003176662

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC