Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.06.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Příručka
Praha : Univerzita Karlova, 2019
232 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7603-034-3 (brožováno)
Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
001484852
OBSAH // I. Prevence rizikového chování 7 // Obecné výstupy z programu 10 // Metody v prevenci rizikového chování 13 // II. Teoretická východiska 15 // ZÁŠKOLÁCTVÍ 18 // ŠIKANA A EXTRÉMNI PROJEVY AGRESE 24 // EXTREMISMUS 55 // SEXUÁLNÍ RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 64 // PREVENCE V ADIKTOLOGII 71 // SPEKTRUM PORUCH PŘÍJMU POTRAVY A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 86 OKRUH PORUCH A PROBLÉMŮ SPOJENÝCH // SE SYNDROMEM TÝRANÉHO, ZANEDBÁVANÉHO A ZNEUŽÍVANÉHO DÍTĚTE (Syndrom CAN) 98 // III. Prezentace programu primární prevence 108 // Prezentace programu primární prevence // pro 1. až 3. třídu ZŠ 109 // Prezentace programu primární prevence pro 4. až 9. ročníky ZŠ 114 // IV. Důležitost správně vedených třídnických hodin 119 // Důležité aspekty pro zdárnou realizaci programu 121 // Praktické zkušenosti s vedením skupinové práce 122 // Možné problematické situace v práci se třídním kolektivem 129 // V. Souhrnný přehled technik a her 135 // Aktivizační techniky 136 // Seznamování se v rámci nového kolektivu 145 // Podpora dalšího vzájemného poznávání se v kolektivu 148 // Podpora zdravého kolektivu 151 // Sebepojetí, sebepoznání, sebeprezentace, sebeocenění 157 // Techniky zaměřené na spolupráci 162 // Techniky zaměřené na komunikaci 166 // Techniky na podporu zdravého životního stylu a hodnot 171 // Problematika legálních návykových látek // a nelegálních návykových látek 177 // Techniky zaměřené
na partnerské vztahy a sexualitu 185 // Pozitivní zpětná vazba 137 // Techniky pro 1 -3. třídu ZŠ 193 // VI. Přílohy 207 // VII. Použitá literatura 230
(OCoLC)1104146029
cnb003092638

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC