Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2008
1 online zdroj (176 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6298-2 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-2728-8 (print)
Srozumitelná publikace nabízí ucelený přehled o současných možnostech efektivního využití informačních a komunikačních technologií (ICT) ve firmách a jiných organizacích. Manažeři, podnikatelé, studenti VŠ a další uživatelé informačních systémů (IS) se seznámí s možnými přístupy k aktualizaci IS a ICT, s klíčovými aplikacemi, s informačními systémy pro řízení podniků, aplikacemi pro ukládání a analýzu dat, se zajišťováním datové kvality a významu metadat. Autorka se věnuje i problematice CRM a CPM systémů. Kniha dále informuje o možnostech rozvoje podnikání s ICT, o e-businessu, o základní klasifikaci a očekávaných trendech, a také o bezpečnosti IS, o aktuálních hrozbách a o přípravě bezpečnostní politiky firmy. Velkou předností knihy je srozumitelná, ucelená a přitom stručná deskripce dané problematiky tak, aby byla pochopitelná studentům a uživatelům bez hlubších znalostí informatiky, kteří mají zájem o zvýšení kvality podnikatelských a obchodních procesů využitím ICT..
001486286
O autorce 9 // Úvod 11 // CAST I: Organizační předpoklady řízení IS 15 // 1. Informační systém, jeho struktura a vztah k systému řízení 17 // 1.1 Úvod do terminologie 17 // 1.2 Vztah informačního systému k systému řízení 20 // 2. Role informačního manažera a tvorba informační strategie 25 // 2.1 Informační manažer 25 // 2.2 Příprava informační strategie firmy 27 // 3. Možné přístupy k aktualizaci informačního systému a informačních // a komunikačních technologií 35 // 3.1 Možnosti inovace IS/ICT 35 // 3.2 Využití systémové integrace 40 // 3.3 Outsourcing 42 // 3.4 Pronajímání aplikací, služeb a hostování na webu 43 // 4. Řízení efektů z investic do informačních a komunikačních technologií 47 // 4.1 Odhad nákladů a tvorba matice přínosů 48 // 4.2 Využití měření při sledování přínosů 49 // 4.3 Neformalizovaný přístup k hodnocení možných přínosů 50 // 4.3.1 Matice přínosů 54 // ČÁST II: Klíčové aplikace současnosti // 5. Správa dokumentů a její podpora ICT 61 // 5.1 Základní komponenty systémů pro správu dokumentů 62 // 5.1.1 Získávání 63 // 5.1.2 Správa dokumentů a skupinová spolupráce 66 // Obsah // 5 // 5.1.3 Ukládání dokumentů, jejich zabezpečení a integrace 68 // 5.1.4 Doručení dokumentů, automatizace firemních procesů a bezpečnost // dokumentů 69 // 5.2 Typy systémů pro práci s dokumenty 71 // 5.2.1 Systémy pro správu dokumentů 71 // 5.2.2 Systémy pro zpracování elektronických formulářů 73 // 5.2.3 Systémy pro řízení oběhu dokumentů pomocí definovaných pravidel 74 // 5.2.4 Elektronická výměna dat 78 // 5.3 Kritéria výběru systémů pro práci s dokumenty 81 // 5.4 Dlouhodobá archivace digitálních dokumentů 82 // 5.4.1 Strategie archivace digitálních dokumentů 84 //
6. Podnikové informační systémy (ERP) 87 // 6.1 Základní komponenty ERP 88 // 6.2 Typy ERP systémů 91 // 6.3 Současné ERP systémy - ERP druhé generace 92 // 6.3.1 Rysy moderního ERP systému 93 // 6.3.2 Inovace ERP systémů 94 // 7. Nástroje byznys inteligence, jejich struktura a důvody pro užívání 95 // 7.1 Manažerské aplikace EIS 97 // 7.1.1 Postavení EIS v informačním systému organizace 97 // 7.1.2 Charakteristika EIS 98 // 7.1.3 Multidimenzionalita EIS 99 // 7.1.4 Důvody pro EIS 102 // 7.2 Aplikace pro získávání, transformaci, čištění a nahrávání dat 103 // 7.2.1 Nástroje pro výběr, transformaci a přenos dat 103 // 7.2.2 Integrační charakter nástrojů Bl a systémy pro integraci aplikací 106 // 7.3 Aplikace pro ukládání dat 107 // 7.3.1 Datové sklady 108 // 7.3.2 Nezávislá datová tržiště (virtuální DS) 110 // 7.3.3 Operativní datová úložiště 111 // 7.3.4 Dočasná úložiště dat 113 // 7.4 Aplikace pro analýzu dat 114 // 7.4.1 OLAP nástroje 114 // 7.4.2 Dolování dat 116 // 7.5 Datová kvalita 117 // 7.6 Metadata 119 // e // Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy // 8. CRM a CPM systémy 123 // 8.1 Charakteristiky aplikací pro řízení vztahů se zákazníky - CRM 123 // 8.1.1 Problematika CRM 125 // 8.1.2 Struktura CRM 126 // 8.1.3 Možnosti nasazení CRM 128 // 8.1.4 Implementace CRM 130 // 8.2 Řízení výkonnosti firem a institucí CPM 132 // ČÁSTMI: Rozvoj podnikánís podporou ICT 135 // 9. Podpora e-podnikání 137 // 9.1 Typy nástrojů e-podnikání 138 // 9.2 Základní klasifikace e-podnikání 140 // 9.3 Přínosy a nevýhody e-podnikání 146 // 9.4 Současné podmínky uplatnění koncepce e-podnikání 150 // 9.5 Očekávané důsledky dalšího rozvoje e-podnikání 152 //
10. Bezpečnost informačních systémů 155 // 10.1 Aktuální hrozby pro informační bezpečnost 155 // 10.2 Bezpečnost jednotlivých komponent IS 158 // 10.2.1 Útoky na informační technologie 159 // 10.2.2 Ochrana uživatele 160 // 10.2.3 Vliv reálného světa na bezpečnost informačních systémů 161 // 10.3 Bezpečnostní politika 162 // Seznam zkratek 167 // Literatura 169 // Rejstřík 172

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC